Choral Evensong in de Paterskerk

WEERT - Op donderdag 4 oktober a.s. wordt om 19.00 uur Sint Franciscus leven herdacht en gevierd in een Choral Evensong, die gezongen wordt door...

Open dag kloosterslot de Achelse Kluis Hamont-Achel

HAMONT-ACHEL - De Achelse Kluis zal voor de eerste keer in haar geschiedenis het grote publiek de kans geven om een kijkje te komen nemen...

Bijzondere waarneming in de Groote Peel

OSPEL - In Ospel in de groote peel was deze zomer een bijzondere waarneming. Een ongewone waarneming in natuurpark de groote peel was zichtbaar deze...

Lezing ‘Zorg voor elkaar’

WEERT - Aalmoezenier Hub Vossen maakt zich zorgen over onze samenleving die snel verandert en vooral verhardt. Mensen die hulp nodig hebben, vallen soms...

Woensdag 15 augustus processie Maria-Tenhemelopneming

WEERT - Op woensdag 15 augustus viert de katholieke kerk het feest van Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaart genoemd. Men gedenkt dan de bijzondere gebeurtenis...

Feest bij zusters Birgittinessen: 175 jaar in Weert

WEERT - De zuster Birgittinessen en Weert zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kloostergemeenschap is al 175 jaar in de stad gevestigd. Dat jubileum werd...

Zuster Birgittinessen wonen 175 jaar in het centrum van Weert

WEERT - De zuster Birgittinessen zijn onlosmakelijk verbonden met Weert. Al 175 jaar wonen ze in het hart van de stad. Aanstaande zaterdag vieren ze...

Kapotte klok Martinuskerk afgetakeld

WEERT - De nieuwe kerkklok van Weert is geleverd. De Sint Martinus klok weegt tweeduizend kilo. De klok werd gegoten bij Koninklijke Eijsbouts in het Brabantse...

Cadeau afscheid bisschop Wiertz naar drie goede doelen

ROERMOND - Emeritus-bisschop Frans Wiertz heeft bij zijn afscheid als bisschop van Roermond eind vorig jaar van veel mensen een financiële bijdrage cadeau gekregen....

Wijding nieuwe klok van Weerter Beiaard in de St. Martinuskerk

WEERT - Op zondag 10 juni zal tijdens de hoogmis om 10.00 uur in de Martinuskerk te Weert de wijding plaatsvinden van de nieuwe beiaard-...

Recente berichten