Stamtäöfelkes aflevering 34: Lînks of rechs?

‘t Bedeensterke aan oeës stamtaofel maakdje de raekening op métte lînkerhând. Ge zoogtj: dao haatj veug van. Niks bezûndjers zoeëdje zégke, mer vae wieëte...

Stamtäöfelkes aflevering 33: Ambachtsschoeël en fietsepleksel

D’r zeen nog ‘mer înkel aoj mansluj di-j zich huuëge detter achter de ambachtsschoeël ’ne verkieërshoeëf woor. Woeë noow Ververshof ligktj. Al vùùër 1925...

Stamtäöfelkes aflevering 32: ’t Paerd mós de ker trékke

“Det Noeëts Fien, ’t paerd verkoupe en de ker zelf trékke!”. Waor wuuërd, oetgesproeëke in de (stads)boorderi-j op ’t Morregaat, zjuust vörbeej slachter Smulders,...

Stamtäöfelkes aflevering 31: Minse van toendertiêd

“Gottegot, ich staon moôrzieëlig allein inne zaak, ich hoeëp neet detse binnekaome”, zagt Toosje wi-jtj achter de glaas van zien kefee stóng en de...

Stamtäöfelkes aflevering 30: Wertha en di-j van Pitaf

De mansluj aanne stamtaofel és eure laeftiêd oongertösse good aan te zeen. Mer wi-j di-jzellefdje joonges nog in ‘n korte bóks wis zjuust boeëve...

Stamtäöfelkes aflevering 29: Oonger os gezagdj…

Völ laezers van dit waekblaad boezjieëre op de stamtäöfelkes di-j ich schrief en waat mich ’t mieëst gaajtj, zeen de opmêrkinge det d’r zoeëvöl...

Stamtäöfelkes aflevering 28: Eigesgemaakdje wichterspuuëlkes

“Gaotj reîpe” waas vreuger ’n oetdrökking di-jje gebroêkdje ajje eme wiêt van uch aaf woeëtj hebbe. ’t Jónger vôlk kintj di-j oetdrökking kwaolik, umdet...

Stamtäöfelkes aflevering 27: Aan de proême..en weem deut de was?

Ber van Tair (Taer??) en Berbke, van Kloompe Tieske (Tobben), góng mét zien kammeräöj , umdet ze dao vlaakbeej woeëndje, op schóbberdeboonk inne fruitbóngerd...

Stamtäöfelkes aflevering 26: Vreuger mochdje rouke….of neet?

Vandaagdendaag waerdje schael aaangekieëke ajje int oeëpenbaar dörftj te rouke. Det waas vreuger wul ângers en woeëjdje d’r zoeë joonk muuëgelik mej beginne um...

Stamtäöfelkes aflevering 25: Pieëlbrând en törfstaeke

Inne mêrgelgrotte int Zuide börtj hoeëj. De rouk keumtj oet alle gate dae zoeë'n grot hieët en hieël de umgaeving stînktj d’r nao. Vör...

Recente berichten