Onzekere toekomst Sint Jozefkerk Keent

Peter Weekers van DUS Weert vraagt zich af hoe het nu staat met de plannen om appartementen te maken in de Sint-Jozefkerk van Keent. De Kerk is een monumentale Rijksmonument met cultuurhistorische waarden en werd december 2019 verkocht onder de ontbindende voorwaarde dat van de gemeente toestemming wordt verkregen voor de bouw van appartementen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken en procedures nodig en ook de medewerking van de gemeente. Hiermee zal enige tijd gemoeid zijn.

Hieronder staan de gestelde vragen plus de antwoorden van het college van B&W.

Heeft de kopende partij al een aanvraag ingediend voor de bouw van appartementen?
Nee, er is geen aanvraag Omgevingsvergunning ingediend.
Heeft het college al toestemming gegeven voor de bouw van deze appartementen?
Nee, het college heeft hierover geen besluit genomen. Er is geen principeverzoek ingediend.
Is er door de gemeente een termijn gesteld aan de ontbindende voorwaarden?
De gemeente Weert heeft geen invloed op ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst tussen verkoper en koper en kan daar dus ook geen termijn aan stellen.
Moet er voordat de koper over kan gaan tot transformatie naar appartementen een bestemmingsplanwijziging komen?
Om appartementen te kunnen realiseren in het kerkgebouw is onder andere een bestemmingsplanwijziging nodig en een omgevingsvergunning bouwen en wijzigen van een Rijksmonument.
Is er al een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend?
Nee, er is geen aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend.

Rijksmonument De Sint-Jozefkerk is een parochiekerk in Weert, gelegen aan Sint-Jozefskerkplein 1. Het betreft een bakstenen, neoromaanse kerk die in 1939 gebouwd is naar ontwerp van Alphons Boosten.

Geschiedenis
Deze kerk werd gebouwd voor de wijk Keent. Deze wijk werd op zijn beurt oorspronkelijk gebouwd voor en gebruikt door de beroepsmilitairen van het grote garnizoen dat in de Van Hornekazerne gelegerd was. In de jaren ’50 van de 20e eeuw werd deze wijk verder uitgebreid.

Gebouw
De kerk is een georiënteerde driebeukige kruiskerk, met het dwarspand dicht bij het koor, dat een halfronde apsis bezit. Opvallend zijn de twee ronde oosttorens die het koor flankeren, terwijl de kerk daarnaast over een aangebouwde vierkante westtoren beschikt die tegen de noorderzijgevel is aangebouwd. De ingang van de kerk is via een imposante rondboog, die toegang geeft tot een portaal waarin zich een rondbogige deur bevindt. Het interieur is sober, want direct na de bouw brak de Tweede Wereldoorlog uit en was er geen geld om enige inventaris aan te schaffen.

Vorig artikelLezing: Hieronymus en Antonius, de twee heiligen van Weert
Volgend artikelMunttheater verkoopt al 10.000 kaarten voor nieuw seizoen 22-23