Stamtäöfelkes aflevering 35: Oeëver Wieërter Minse I

Bekans ederskieër as ve aanne stamtaofel beejeîn zitte, gaon d’r wul bekindje minse van vreuger oeëver de tóng. En zjuust wi-j ‘ne gevânge vés...

Stamtäöfelkes aflevering 34: Lînks of rechs?

‘t Bedeensterke aan oeës stamtaofel maakdje de raekening op métte lînkerhând. Ge zoogtj: dao haatj veug van. Niks bezûndjers zoeëdje zégke, mer vae wieëte...

Stamtäöfelkes aflevering 33: Ambachtsschoeël en fietsepleksel

D’r zeen nog ‘mer înkel aoj mansluj di-j zich huuëge detter achter de ambachtsschoeël ’ne verkieërshoeëf woor. Woeë noow Ververshof ligktj. Al vùùër 1925...

Stamtäöfelkes aflevering 32: ’t Paerd mós de ker trékke

“Det Noeëts Fien, ’t paerd verkoupe en de ker zelf trékke!”. Waor wuuërd, oetgesproeëke in de (stads)boorderi-j op ’t Morregaat, zjuust vörbeej slachter Smulders,...

Stamtäöfelkes aflevering 31: Minse van toendertiêd

“Gottegot, ich staon moôrzieëlig allein inne zaak, ich hoeëp neet detse binnekaome”, zagt Toosje wi-jtj achter de glaas van zien kefee stóng en de...

Stamtäöfelkes aflevering 30: Wertha en di-j van Pitaf

De mansluj aanne stamtaofel és eure laeftiêd oongertösse good aan te zeen. Mer wi-j di-jzellefdje joonges nog in ‘n korte bóks wis zjuust boeëve...

Stamtäöfelkes aflevering 29: Oonger os gezagdj…

Völ laezers van dit waekblaad boezjieëre op de stamtäöfelkes di-j ich schrief en waat mich ’t mieëst gaajtj, zeen de opmêrkinge det d’r zoeëvöl...

Stamtäöfelkes aflevering 28: Eigesgemaakdje wichterspuuëlkes

“Gaotj reîpe” waas vreuger ’n oetdrökking di-jje gebroêkdje ajje eme wiêt van uch aaf woeëtj hebbe. ’t Jónger vôlk kintj di-j oetdrökking kwaolik, umdet...

Stamtäöfelkes aflevering 27: Aan de proême..en weem deut de was?

Ber van Tair (Taer??) en Berbke, van Kloompe Tieske (Tobben), góng mét zien kammeräöj , umdet ze dao vlaakbeej woeëndje, op schóbberdeboonk inne fruitbóngerd...

Stamtäöfelkes aflevering 26: Vreuger mochdje rouke….of neet?

Vandaagdendaag waerdje schael aaangekieëke ajje int oeëpenbaar dörftj te rouke. Det waas vreuger wul ângers en woeëjdje d’r zoeë joonk muuëgelik mej beginne um...

Recente berichten