Stamtäöfelkes aflevering 87: Gehannes met hoêshaojelik getuûg: de matteklopper

Foto Frits: Miên zöster hölleptj mich oppe mattekloprèk beej oeës oma. (1944)

Zoeëje d’r allewiel nog hoêshaojes zeen woeë inne kuuëke of ’t washok ‘ne matteklopper hingtj? Messchiens inne poetskast? En toch waas det van aodsher ’n onmisbaar attrebuut in eeder hoeshaoje. As ’n hoêsvraw geine matteklopper haaj koszje d’r van oet gaon detj gein proeëper vrommes woor.  Want op ’t zeil (balatum) in de hoêskamer en inne gooj kamer loog ’n vloerkleid. Beej riêke minse waas det ‘ne pers, beej de middestând ’n karpet en beej de gewoeëne mins ’n kokosmat. Mer al di-j beklei-jinge vroôte stoeëf. Det woeëj zegke: alle póf in hoês en de drek dae aane schoon hong, de haor vanne hoond en de kat, moêzekuuëtele en asse vanne segare blieëve in det vloerkleid plekke. En dan heb ich ’t nog neet oeëver d’n derrie as ’n wècht van ’n jaor of twieë met groeët entoezjasme met allebej de hâng in de spinazieprut op z’n bord hawdje. En ‘ne stofzuiger haadje âmper, want dae kos zich neet eederein permetieëre. En dae heêlep ouch neet tieëge dae prut op ‘n kokosmat. ‘ne Kieër nao wat glaze beer heb ich ’s oeëts d’n iêskast wat onverheuts oeëpegetrokke um ’n pîlske te pakke en klatsje d’r ’n zooj raw eier oppe kokos kuuëkemat. Ich hebtj gewieëte!  Op slaag nao boete met di-j mat en aafspuite mette tuinslang. En toen mos ich ouch nog de kuuëke dwélle. Mien vraw waas d’r neet bli-j mej.

Mer eins inne paar waeke (of maondje?) moste alle matte nao boete en woeërte ze op ’n spesjaal daovör getummerdje rek gehânge en gingtj d’r met de matteklopper tieëgenaan of dejje d’n duuvel woeëtj schore. Ich hebtj dék zat gezeen en dan kwoome d’r wôlleke póf oet. Dus blieëk detj waal vandoon waas. Met ’n aerpelemèske woeërte dan de léste rèsjes kaugum d’r nog oetgepieltj en kos de mat weer nao binne. Dan hejje ’t allewiel toch gemaekelik met ‘ne stoeëfzuiger dae zieënen eigese wieëg zuktj en de koeëj zuûver höltj ajje de hort op zeetj. Behâlleve de kroêpgaetjes woeëte neet kan kaome. Mer aevegood gein vergeliêk met waat ’n hoêsvraw vreuger mos doon om d’n tispel zuûver te haoje. En tössedoeër koeëkdje ze nog de middeg, dieëj de boeëdschappe en wist ’t noets van de hieël buurt. Ongeluifelijk.

Oeëti-jje woeërt de matteklopper ouch vör opvoedkundige doelindje gebroêktj. Beej stoute wichter gong de boks umlieëg,’t wécht gong oeëver de kni-jje en d’r woeërt met de matteklopper op los gemeptj. Det goof ’n prachtig patroeën op di-j billekes mer waas vör de pasjênt in kwestie neet drèk lollig. Dao kojje awiel vör inne bak.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
‘t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

Vorig artikelContact met familie via het glasportaal van de Paterskerk
Volgend artikelTotaal 203 (+7) mensen overleden in Midden- en Noord-Limburg