Stamtäöfelkes aflevering 21: Zjaak en Bet vanne Wacht

Wiel van Toeën van Perjân (Tullemans) hieëget os zelf vertéldj. Hae haaj neet Wiel mótte heîte, mer eigelik Zjaak, nao ziene paetoeëme Zjaak van...

Stamtäöfelke aflevering 12: Peetse, kernèlle, stiegoeze, bude, male

Neîn, neîn, aanne stamtaofel wiste ze ’t zieëker: joonges hînkeldje neet. Det waas wat vör maegtjes. Kwansiês dieëj d’r wul ‘s e jungske mej,...

Stamtäöfelke aflevering 7: Zalig zeen zeuj, di-j…

Neet alle minse di-j aan oeës stamtaofel aanzitte zeen op ’t kleezje gewaesj, mer det wiltj neet zégke det ze neet verplichtj nao kêrk...

Stamtäöfelkes aflevering 17: Waat vör ‘nen heilige rope vae aan?

‘ne Schoeënen daâg waasj. Blaw locht, ’n flaw zuchtje wîndj, wêrm, affeng: opgeroldje-hûmmesmowwe-zoonger-slieps-waer. Feîner nog: minirökskes-oetgesnieëje-bloeskes-waer. Rieëje genóg dus um métte stamtaofel boete op...

Stamtäöfelkes aflevering 23: Nejje, traochele en stoppe mét stikke…

Zoonger belûl vreugtj eme aanne stamtaofel waat ’n aangekniptj moeke és. Det haaj hae noeëts mótte doon! Zieëker neet woeë d’r vröllie aanne taofel...

Schrijver Frits Weerts over de populariteit van zijn boek Stamtäöfelkes

WEERT - Het boek 'Stamtäöfelkes' is populair onder Weertenaren. Schrijver Frits Weerts heeft verschillende stamkroegen bezocht om aan de stamtafels bijzondere verhalen op te...

Stamtäöfelkes aflevering 29: Oonger os gezagdj…

Völ laezers van dit waekblaad boezjieëre op de stamtäöfelkes di-j ich schrief en waat mich ’t mieëst gaajtj, zeen de opmêrkinge det d’r zoeëvöl...

Stamtäöfelkes aflevering 24: Koêleköpkes en staekelkes vânge

Vae hebbe al ’s kinnes gemaaktj mét Paas-Perjân, dae op Laor ’t moêzewater oetdeîldje. Alles dieëje mét gooj bedoelinge en waaldoeërdachtj, mer waal e...

Stamtäöfelke aflevering 36: Oeëver Wieërter minse II.

De stêrke verhaole aanne stamtaofel oeëver Wieërter stadstiepes zeen neet vanne locht. Vae prizzentieëre d’r uch nog e paar. Waor of neet waor? Weem...

Stamtäöfelkes aflevering 33: Ambachtsschoeël en fietsepleksel

D’r zeen nog ‘mer înkel aoj mansluj di-j zich huuëge detter achter de ambachtsschoeël ’ne verkieërshoeëf woor. Woeë noow Ververshof ligktj. Al vùùër 1925...

Recente berichten