Forse investering Nederweert in versnelling woningbouw

NEDERWEERT – De gemeente Nederweert zet volop in op het versnellen van de lokale woningbouw. Met een investering van maar liefst 1,2 miljoen euro voor de oprichting van een Projectbureau Woningbouw komt de gemeente tegemoet aan de grote vraag om betaalbare en kwalitatieve woningen te bouwen. De investering vormt een mijlpaal in de inspanningen om het woningtekort aan te pakken. De investering richt zich op het ondersteunen van de ambtelijke capaciteit voor het thema wonen voor de komende vier jaar met de mogelijkheid dit twee keer met een jaar te verlengen.

Projectbureau woningbouw Nederweert

Om de ambitieuze woonbouwdoelen te bereiken, slaat de gemeente Nederweert de handen ineen met Arcadis, een vooraanstaand advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in stads- en dorpontwikkeling en duurzame oplossingen. De samenwerking met Arcadis is cruciaal om ervoor te zorgen dat het aantal woningen wordt uitgebreid en dat deze woningen voldoen aan de milieueisen en comfortnormen van deze tijd.

Programmaplan

Nederweert richt het projectbureau op met als doel: de realisatie van 800 woningen voor 2030. Daarvoor wordt onder meer een prioriteringskader opgesteld. “Door deze aanpak kunnen we ons blijven richten op het bredere doel en kunnen we de projecten en hun startkeuzes coördineren. Ook komen we daarmee tegemoet aan de wens van de raad”, aldus wethouder Boris Meessen. “De voorgenomen uitbreiding aan de noordzijde van de kern Nederweert en de locatie Staat-Boerenbond hebben op voorhand de hoogste prioriteit. Binnen het programma brengen we verder verschillende projecten onder.” Het door Arcadis op te stellen programmaplan zal duidelijk beschrijven wat we gaan doen, wanneer we dat doen en welke middelen daarvoor nodig zijn. De organisatiestructuur omvat een strategisch kernteam en projectteams met een vaste en flexibele schil.

Toekomstbestendige woningen

Arcadis draagt kennis aan op het gebied van stedenbouw, milieu, duurzame materialen en ontwerp van infrastructuur. Samen met de ambtelijke organisatie geeft het bureau invulling aan Majeur programma Woningbouw. De samenwerking stelt de gemeente in staat om duurzame en toekomstbestendige woningen en woonwijken te creëren, die in lijn zijn met de behoeften en verwachtingen van huidige en toekomstige inwoners.

Trots op forse investering

Wethouder Meessen is trots op de komst van het projectbureau woningbouw en benadrukt het belang om te kunnen versnellen met woningbouw: “Onze gemeente heeft een sterke ambitie om te zorgen dat er voldoende kwalitatieve en betaalbare huisvesting voorhanden is. Met deze investering in capaciteit zetten we een grote stap in de goede richting en laten we zien dat we serieus zijn in onze inzet om het huizenaanbod te vergroten.”

Stap vooruit en achterstanden wegwerken

De investering in capaciteit is een stap vooruit en ook bedoeld om eerdere achterstanden weg te werken. De gemeente ziet de groeiende vraag naar woningen en erkent de noodzaak om de woonvoorraad te vergroten om de druk op de woningmarkt te verlichten. Plannen die niet van de grond gekomen zijn worden opnieuw bekeken.

Vorig artikelSfeervol Kerstconcert verzorgd door Con Amore Baexem en Druzhba Helmond
Volgend artikelOntdek je muzikale passie bij de Brökwagterskapel in Weert