Principeverzoek vervangende nieuwbouw ‘t Zonnehuis in Weert

WEERT – Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van ’t Zonnehuis tot een nieuw activiteitencentrum met woningbouw op de verdiepingen. Na de instemming kan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg (PSW) verder met de uitwerking van de plannen.

Principeverzoek

Een principeverzoek is feitelijk een verzoek om medewerking aan een nieuwe ontwikkeling die afwijkt van het bestemmingsplan. In dit verzoek geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat het planvoornemen is en motiveert hierin waarom de gemeente hier medewerking aan zou moeten verlenen. De gemeente beoordeelt het verzoek door het te toetsen aan het beleid en wet- en regelgeving. Op basis daarvan geeft de gemeente aan of zij voornemens is in principe positief of negatief te besluiten op de aanvraag wanneer deze definitief als bestemmingsplanwijziging wordt ingediend.

Nieuwbouwplan

Het principeverzoek zoals dat in dit geval voorligt betreft de vervangende nieuwbouw van activiteitencentrum ’t Zonnehuis aan de Oppergelrestraat 26 in Weert. Het gaat hier om een nieuw activiteitencentrum op de begane grond, aangevuld met 54 appartementen, waarvan 12 sociale of middenhuur woningen met een oppervlakte van 85 m2, 18 sociale huurwoningen met een oppervlakte van 70 m2 en 24 woningen met een oppervlakte van 36 m², per 8 woningen voorzien van een woonkamer / keuken / ontmoetingsruimte. Het voornemen is om een gespikkeld wooncomplex te realiseren, dus voor zowel cliënten van PSW, mensen met een ondersteuningsvraag en reguliere bewoners (starters, senioren). Voor het activiteitencentrum wil PSW in overleg treden met collega zorgaanbieders, scholen, de omgeving en de gemeente met als doel een breder gecombineerd gebruik te bewerkstelligen voor verschillende doelgroepen. Aan de zijde van de Maaslandlaan wordt het gebouw 4 verdiepingen hoog en aan de zijde van de Baroniestraat 3 verdiepingen hoog. De bestaande groenstructuur rondom en de parkeerplaatsen aan de Oppergelrestraat blijven gehandhaafd waardoor de afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen behouden blijft.

Vervolgtraject

Nadat de omwonenden zijn geïnformeerd is het aan de initiatiefnemer om de plannen verder uit te werken. Zo moet er onder andere nog gewerkt worden een oplossing voor de parkeeropgave. Daarna worden de plannen en de wijziging van het bestemmingsplan voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vorig artikelNostalgische kermisdagen op Eynderhoof in Nederweert-Eind
Volgend artikelIKC Boshoven komt op locatie Meidoornstraat/Anjelierstraat in Weert