Fietsroute N280-ontbrekende schakel Horn

Met het project ‘fietsroute N280, ontbrekende schakel Horn’ gaat de Gemeente Leudal de fietsverbinding door Horn, tussen de N273 (bij de Oude Baexemerweg) en de toe-en afrit van de parallelweg langs de N280 bij het Lateraal kanaal, optimaliseren en vormgeven. Dit zodat fietsers hier straks veilig kunnen fietsen.

Met de realisatie van dit provinciale project ‘N280-West, wegvak Leudal’ komt er een goed gefaciliteerde fietsverbinding tussen Weert en Roermond. Het provinciale project staat gepland voor begin 2023. Op korte termijn wordt er invulling gegeven aan de al lang bestaande wens om de Rijksweg in Horn, tussen de rotonde bij de Beegderweg en de aansluiting bij de Maaslandstraat, in te richten als verblijfsgebied (30 km/u zone). Deze 30 km/u zone gaat ook het gebruik van de weg als sluiproute tegen. Tenslotte worden de haltevoorzieningen in deze 30 km zone voor het openbaar vervoer beter gefaciliteerd.

Gefaseerd
Het project ‘fietsroute N280, ontbrekende schakel Horn’ wordt gefaseerd uitgerold. Dit om de overlast  voor aanwonenden, ondernemers en gebruikers van de Rijksweg zo veel mogelijk te beperken. Het schetsontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierin worden de wensen van omwonenden, waar mogelijk, meegenomen. Daarna wordt het project aanbesteed, zodat medio 2021 de uitvoering kan starten.

Start
Zodra het project wordt aanbesteed, wordt ook duidelijk welke aannemer het project uit gaat voeren. Bij de start zal de aannemer contact opnemen met direct omwonenden, over wat en wanneer er in hun omgeving gaat gebeuren.

Aanpak
Hoe de verschillende fasen, om te komen tot de ontbrekende schakel op hoofdlijnen, gaan verlopen is als volgt:

Deel 1: Vanaf de aansluiting met de toekomstige tunnel onder de N273 tot aan Saunacentrum:

Op dit gedeelte van de “ontbrekende schakel” wordt de weg ingedeeld als fietsstraat. Een fietsstraat kun je herkennen aan het bord ‘fietsstraat – auto te gast’. Dit bord geeft aan dat de automobilist er te gast is. Op een fietsstraat gelden dezelfde regels als op een fietspad, alleen is er op een fietsstraat ook gemotoriseerd verkeer toegestaan. De bestuurders van bijvoorbeeld auto’s moeten meer rekening houden met de fietser in deze straten en zich daaraan aanpassen, vooral wat betreft de snelheid. De fietser kan hierdoor vlot en comfortabel naar zijn bestemming fietsen.

Deel 2: Vanaf Saunacentrum tot aan rotonde met Beegderweg:

Verbeteren fietspaden. De rijbaan blijft hier ongewijzigd.

Deel 3: Vanaf rotonde Graaf van Horne tot aan Maaslandstraat:

Dit betreft een volledig nieuwe inrichting van de rijbaan. De 50km/h rijbaan wordt gewijzigd naar een 30km/h verblijfsgebied. Daarnaast worden ook de bushaltes verplaatst naar een nieuwe locatie. Kijk voor een goed beeld op:

https://www.leudal.nl/ontbrekende-schakel-fietsverbinding-deel-maaslandstraat-haelerweg

Deel 4: Maaslandstraat tot aan de Roermondseweg:

Verbeteren fietspaden en groot onderhoud asfalt rijbaan.

 

Vorig artikelGevaarlijke populieren Natuurpark Hammerveld Roermond ingekort
Volgend artikelMark en Wilhelmien dragen muzikale steentje bij aan de Limburgse Vastelaovundj