Gevaarlijke populieren Natuurpark Hammerveld Roermond ingekort

ROERMOND – Vijf populieren in Natuurpark Hammerveld zijn nagenoeg dood en in zo’n slechte staat dat steeds gevaarlijker voor wandelaars worden. Daarom worden ze in februari tot 2/3 ingekort. Het (dode) hout blijft staan en in het gebied liggen als voedsel en leefruimte voor de dieren en planten. De dode bomen worden in het gebied gecompenseerd met nieuwe bomen.

“Natuurleerpad Hammerveld” heeft een grote natuurwaarde in het binnenstedelijke gebied van Roermond. Natuurontwikkeling staat hier voorop maar ook veiligheid en toegankelijkheid voor de bezoekers via de wandelpaden is het meest belangrijk.

Populieren
In de nabijheid van de paden in dit gebied staan een zestal populieren. 5 jaar geleden is al geconstateerd dat de bomen in slechte staat verkeren. Omdat ze van dusdanige waarde zijn voor de natuur is destijds besloten de bomen te handhaven zolang ze geen problemen opleveren. Daarnaast dienen ze als schuilgelegenheid voor vleermuizen en andere dieren. De bomen zijn destijds rigoureus gesnoeid (“gekandelaberd”) om te proberen ze nog te redden. De warme zomers van afgelopen jaren hebben er helaas voor gezorgd dat alle zes de bomen alsnog verder in kwaliteit achteruit zijn gegaan en (nagenoeg) dood zijn.

Werkzaamheden
Een boomdeskundige heeft de bomen recent gecontroleerd en vastgesteld dat ze in een dusdanig slechte staat zijn dat ze gevaarlijk worden. Voor de veiligheid van de wandelaars op de paden kunnen de bomen niet veel langer in de huidige vorm blijven staan. Eén enkele boom was al zo onveilig dat deze dreigde om te vallen. Daarom is die in november 2020, op basis van een noodkap, ingekort.

Geen kapvergunning
De bomen (levend of niet levend) worden tot ongeveer 2/3 ingekort wat als kap gezien kan worden. Er is echter geen gemeentelijke kapvergunning nodig, want dit gebied ligt buiten de bebouwde kom namens de wet Natuurbescherming. Wel is er een kapmelding bij de provincie gedaan. Om niet aan de ecologische waarde van deze bomen voorbij te gaan is voorafgaand aan de noodkap én aanvraag van de kapmelding een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit zijn geen zaken geconstateerd waarvoor een ontheffing noodzakelijk is.

De vijf bomen worden zodanig ingekort dat ze geen gevaar meer vormen voor de wandelaars op de paden én om ervoor te zorgen dat eventueel vallend restant hout geen schade kan aanbrengen aan de prachtige Lindenbomen die er omheen staan. Zo kunnen de Lindebomen ook uitgroeien tot grote, volwaardige bomen. De in totaal zes dode bomen worden in het gebied gecompenseerd door bomen te planten die hier ook passen. Onder andere Zwarte noten, Wilgen en Elzen.

Dood hout van waarde
Een deel van de dode stammen blijft staan en liggen. Die hebben namelijk een ecologische waarde. Ze zorgen voor voedsel en leefruimte voor dieren, paddenstoelen en planten. Ook zijn de stammen van belang voor holenbroeders als spechten, boomklevers en andere vogels of zelfs vleermuizen. Ook het afgezaagd dood hout is van groot ecologisch belang; de stammen en zware takken blijven daarom in het gebied liggen en de lichtere takken worden op zogenaamde rillen (hopen hout) gelegd.

Planning
De werkzaamheden vinden in februari plaats, naar verwachting in week 7. Het kan zijn dat – in verband met mogelijk gevaar voor wandelaars – een gedeelte van de paden tijdelijk wordt afgesloten.

Vorig artikelVastelaovendj, geef de vlam door!
Volgend artikelFietsroute N280-ontbrekende schakel Horn