Burgemeester Schmalschläger in gesprek met woonwagenbewoners

HEYTHUYSEN – Donderdag 7 november jl. demonstreerden woonwagenbewoners op de parkeerplaats bij het gemeentehuis te Heythuysen. Dit om – net als oktober vorig jaar – aandacht te vragen voor het tekort aan standplaatsen. Naar aanleiding van deze demonstratie heeft de burgemeester afgevaardigden van de groep woonwagenbewoners uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis te Heythuysen.

Burgemeester Désirée Schmalschlager: ”Het staat mensen natuurlijk vrij om te demonstreren en hun mening te uiten. Als gemeente luisteren we naar hun verhaal en zijn we bereid te kijken naar passende oplossingen. Dit gebeurt echter wel altijd binnen de gestelde mogelijkheden van onze wet- en regelgeving. Daar is het gesprek vandaag dan ook over gegaan.”

De gemeenteraad heeft op 25 juni van dit jaar reeds besloten dat de woonwagenlocatie Molenzicht te Heythuysen uitgebreid gaat worden met 4 standplaatsen en 4 woonwagens. Burgemeester Schmalschläger: “We gaan nu bekijken of we de procedure tot uitbreiding van die 4 standplaatsen op locatie Molenzicht, waartoe de raad inmiddels heeft besloten, kunnen versnellen.”

Volgende week zal het college een besluit nemen ten aanzien van de versnelde realisatie op Molenzicht. Burgemeester Schmalschläger heeft in het gesprek te kennen gegeven dat het illegaal plaatsen van caravans op diverse plekken in de gemeente niet geaccepteerd wordt. De gemeente zal hier handhavend tegen optreden.