Militaire oefening in Heythuysen

Natresmilitairen op patrouille (Foto: 13 Lichte Brigade)

HEYTHUYSEN – Van vrijdagmiddag 22 november tot zaterdagavond 23 november wordt er door parttime militairen van de Koninklijke Landmacht geoefend op en in de omgeving van de brandweerkazerne en het politiebureau in Heythuysen. Het gaat hierbij om een oefening van Defensie waaraan de politie en de brandweer faciliteiten ter beschikking stellen. De militairen zullen hun vaardigheden op het gebied van bewaken en beveiligen aanscherpen.

Het oefenen in bewoonde omgevingen is belangrijk om goed op elkaar ingespeeld te raken als er een echte ramp of crisis zou komen. De militairen maken gebruik van verschillende militaire voertuigen en lopen gewapend rond. Troepenverplaatsingen zijn voor de bewoners van Heythuysen zichtbaar omdat zij in het openbaar verplaatsen. Komt u onze militairen tegen, spreek ze gerust aan.

Korps Nationale Reserve
Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewaking- en beveiligingstaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke Landmacht bestaat uit drie natresbataljons (één in elke gevechtsbrigade) met in totaal 3.000 actief dienende reservisten. 30 Natresbataljon valt onder het commando van 13 Lichte Brigade in Oirschot. Natresmilitairen vervullen hun functie voor vrede en veiligheid naast een burgerbaan of studie. www.defensie.nl/reservisten