Constructieve start coalitieonderhandelingen JAN, Nederweert Anders en D66

NEDERWEERT – Via gemeente Nederweert – Op vrijdag 11 mei jl vonden de eerste coalitieonderhandelingen plaats van JAN, Nederweert Anders en D66. Deze politieke partijen willen een programma op hoofdlijnen samenstellen zodat er in de uitwerking voldoende ruimte is voor samenwerking en co-creatie met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere politieke partijen in de gemeenteraad.

Gesproken is over het belang en de invulling van de bestuursstijl van een nieuw college. Genoemd en uitgewerkt zijn de begrippen transparantie, samenwerking en verbinding met andere partners en op welke manier partijen inwoners centraal willen stellen bij het formuleren en uitvoeren van plannen.

Op inhoud zijn vooralsnog als hoofdthema’s genoemd: gezondheid, duurzaamheid, buitengebied in balans, armoede, veiligheid, omgevingsvisie en passende voorzieningen voor de toekomst. Besproken zijn onder meer de dossiers Randweg, Centrumplan en Buitengebied. Afgesproken is dat op korte termijn een verdere verdieping plaatsvindt samen met management en medewerkers van de gemeente. Die verdieping vindt in de beslotenheid plaats.

De onderhandelingen van vrijdag vonden plaats tijdens een openbare bijeenkomst. Na elke inhoudelijke ronde konden bezoekers vragen stellen en input geven die de drie partijen vervolgens meenamen in hun gesprek aan tafel. De aanwezigen gaven aan de wijze waarop ze bijdragen konden leveren zeer te waarderen en dat hen dit vertrouwen geeft voor de samenwerking in de toekomst.

De volgende openbare bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 19 mei as, van 13.00 tot 17.00 uur in gemeenschapshuis De Pinnenhof, Kapelaniestraat 4 in Nederweert. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Via gemeente Nederweert