Drukbezochte inloopbijeenkomst windpark Heibloem

LEUDAL – De inloopbijeenkomst met uitleg over de aanleg van windpark Heibloem op zondag 4 maart, georganiseerd door coöperatie Zuidenwind, is druk bezocht. Zo’n 60 belangstellenden, vooral uit de directe omgeving van het geplande windpark, hebben de weg naar gemeenschapshuis de Klokkestoel gevonden. Zij lieten zich informeren over de plannen voor de aanleg van windpark Heibloem.

Ook geïnteresseerden van elders uit de Provincie – van Venlo tot Grubbenvorst en zelfs Voerendaal – kwamen een kijkje nemen. Ook een bezoekje aan burgerwindmolen De Coöperwiek bleek een populair uitje. Vanuit de Klokkestoel reed regelmatig een pendelbus met belangstellenden.  Anderen bezochten de molen met eigen vervoer. De molenaars van Zuidenwind legden ter plekke uit hoe een windmolen stroom opwekt en wat daar allemaal bij komt kijken.

Wind is nodig
De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dat maakt, naast energiebesparing, de overstap van traditionele energie naar duurzame energieopwekking tot één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Behalve zonne-energie, bio-energie en aardwarmte, is ook windenergie nodig om voldoende energie duurzaam te produceren. In vier gemeenten in Midden-Limburg, te weten Leudal, Nederweert, Weert en Peel en Maas is op dit moment sprake van vijf windpark-initiatieven. Genoemde gemeenten hebben in hun beleid vastgelegd dat een aantal molens daarvan in coöperatief verband gerealiseerd moeten worden. Energieopwekking, maximale burgerparticipatie, deling van opbrengsten en een verantwoorde inpassing in het landschap staan daarbij centraal.

Na de geslaagde inloopbijeenkomst in Heibloem, waarbij volop is gewerkt aan draagvlak voor het geplande windpark bij omwonenden, is nu de gemeenteraad van Leudal aan zet. Zij besluit uiterlijk 8 maart a.s. of zij aan B&W een verklaring van geen bezwaar afgeeft. In dat geval hoeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning niet meer in de gemeenteraad behandeld te worden, maar kan deze binnen afzienbare tijd ter inzage worden gelegd ten behoeve van de wettelijke inspraakmogelijkheden.

Vorig artikelEen trektocht door 2000 kilometer Canadese wildernis
Volgend artikelPolitiek debat voor leerlingen College Weert