LLTB procedeert tegen de provincie

LIMBURG  – De LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) had vier subsidieaanvragen ingediend bij Gedeputeerde Staten in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3). De aanvragen hadden tot doel boeren en tuinders te steunen bij het treffen van maatregelen om belasting van grond- en oppervlaktewater te verminderen.

LLTB maakt bezwaar tegen afwijzen subsidies voor duurzaam schoon water

Gedeputeerde Staten hebben de subsidies afgewezen. De LLTB is het daar niet mee eens en heeft besloten bezwaar aan te tekenen.

LLTB-voorzitter Léon Faassen: “Er liggen opgaves voor de land- en tuinbouw op het gebied van water. Als LTO hebben we ingestemd met het voorstel van de rijksoverheid Europese landbouwmiddelen daarvoor over te hevelen. Het gaat om gelden die bestemd waren voor directe inkomenssteun en die we hebben geschoven naar duurzaamheid. Maar dat alleen onder de voorwaarde dat die middelen op het boerenerf moesten landen. Dat gebeurt nu dus niet.” LLTB-bestuurder en waterportefeuillehouder Jan Veltmans vult aan: “In de Tweede Kamer is expliciet afgesproken dat de middelen op het boerenerf moesten landen. De provincie voert die afspraken nu niet uit. In tegendeel. Zoals wij begrijpen gaan de middelen nu naar natuurprojecten. Dat is voor ons onacceptabel.”

Beide bestuurders wijzen erop dat voorafgaand veelvuldig overleg met de Provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De provincie dringt aan op maatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten als nitraat en fosfaat en met gewasbeschermingsmiddelen flink terug te dringen. De LLTB is erg teleurgesteld dat de middelen die beschikbaar waren om de reducties te realiseren nu aan andere doelen worden besteed. Jan Veltmans: “Je mag van de sector niet verwachten dat de doelstellingen voor zuiver water gerealiseerd worden als de middelen die we daarvoor hadden gereserveerd niet beschikbaar komen”. Ook via LTO zal de LLTB haar ongenoegen kenbaar maken aan de rijksoverheid.

Tenslotte voorzitter Léon Faassen. “Het gebeurt niet vaak dat we procederen tegen de provincie, maar hier zijn we echt boos over. We hebben ook goede juridische argumenten om deze procedure te winnen.”

www.lltb.nl

Vorig artikelPersonele ontwikkelingen binnen de LLTB
Volgend artikelPresentatie definitieve ontwerp Kanaalpark Budschop