Presentatie definitieve ontwerp Kanaalpark Budschop

BUDSCHOP -Op maandag 18 september heeft de gemeente samen met Buro Lubbers een schetsontwerp gepresenteerd voor het nieuwe Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop aan alle bewoners en belangstellenden. Tijdens deze inloopavond hebben we veel nieuwe wensen en ideeën opgehaald.

Deze heeft Buro Lubbers zoveel mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Op woensdag 13 december om 19.00 uur presenteren we dit plan aan u tijdens een infoavond in de Rochuskerk in Budschop. U bent van harte welkom.

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Bij het opstellen van het schetsontwerp hebben we uitgebreid overleg gehad met belangrijke stakeholders. Denk hierbij o.a. aan de Dorpsraad Budschop, de natuurverenigingen, Rijkswaterstaat, de scouting, de pachter van de paardenweide en de basisschool. Eerder zijn veel ideeën opgehaald tijdens de workshops voor het opstellen van de structuurvisie Kanaalzone Nederweert, die ook meegenomen zijn in het ontwerp.

Tijdens de presentatie werd het schetsontwerp voor het kanaalpark goed ontvangen door de bewoners en kwamen er nog meer goede ideeën en wensen. Deze zijn bij het opstellen van het definitieve ontwerp zoveel mogelijk verwerkt, binnen het beschikbare budget. Dit heeft geresulteerd in een solide ontwerp, dat het kanaalpark nieuwe betekenis geeft als park voor Budschop.

Het is belangrijk dat het kanaalpark een park wordt van en voor alle bewoners. De gemeente legt hiervoor een goede basis neer. In het park is ruimte gelaten waarin bewoners zelf iets kunnen aanleggen of activiteiten kunnen ontplooien. Wat dit moet worden of welke activiteiten dit zijn? We horen graag wat u hierin wilt bijdragen! Ook zou het fijn zijn als bewoners zelf aan de slag gaan met de aanleg van het park. Denk hierbij aan het verfraaien van de dierenweide of het plaatsen van nestkastjes.

Wij denken dat er nu een fraai ontwerp ligt voor het kanaalpark. Maar uiteraard willen we heel graag horen wat u ervan vindt. Op woensdag 13 december om 19.00 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van de Rochuskerk, Rochusplein 1 in Budschop. De avond start met een korte presentatie door Buro Lubbers. Daarna kunt u het plan op de posters tot in detail bekijken en beantwoorden we uw vragen.

Op de foto: Een impressie van het haventje was te zien op de informatiebijeenkomst in september. Ontwerp: Buro Lubbers

Via nederweert.nl

Vorig artikelLLTB procedeert tegen de provincie
Volgend artikelOverlast van ratten?