Gulle gevers voor actie ‘Same sterk vör oos kerk’

OSPEL – Via Nederweert.nl-  Ospelse ondernemers, waaronder De Dorpsherberg, de Coop, Smile Fotografie en kapsalon Ans stelden prijzen ter beschikking voor de adoptie van de 500e, 1000e, 1.500e steen en 1.750e steen. Het actiecomité heeft ook al enkele grote giften van gulle gevers mogen ontvangen, waaronder een cheque t.w.v. €1.005,00 van de stichting Boekenmarkt Ospel en een cheque t.w.v. €1.000,00 van de LLTB Weerterland.

De toren van de Ospelse kerk is in slechte staat. Afgelopen juli ging de noodzakelijke restauratie van start. De totale renovatiekosten worden geraamd op ruim € 300.000,-, waarvan een deel ten laste komt van de parochie. Het actiecomité is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor de renovatie van dit Ospelse rijksmonument. En met succes. Want er is veel financiële steun vanuit de gemeenschap: Same sterk vör oos kerk!

Wat moet er gebeuren?

De restauratiewerkzaamheden bestaan uit het vervangen van zo’n 3.000 bakstenen en het herstellen van het voegwerk. Daarnaast moeten diverse nieuwe mergelranden worden geplaatst en zal er ook een reeks dakleien worden vervangen. De glas-in-loodramen moeten worden gerepareerd en ook het herstellen van de wijzerplaten is hard nodig. Al met al een hele operatie waarna de kerk opvoor een lange tijd weer en wind kan doorstaan. De restauratie ligt op schema en de verwachting is dat deze voor kerst kan worden afgerond.

Verdeelsleutel

De totale renovatiekosten van de kerk worden geraamd op ruim € 300.000,-, waarvan 50% door de Provincie, 20% door het bisdom en 15% door de gemeente Nederweert wordt bijgedragen. De resterende 15% komt ten laste van de Ospelse parochie.

Actiecomité boekt succes

Met Antoine Hekers als voorzitter, vormen vertegenwoordigers van de harmonie, de tennisvereniging, de voetbalclub, de handboogschutterij, Jong Nederland, de dorpsraad Ospel, de dorpsraad Ospeldijk, evenals de parochiecommissie zelf en Vrienden van de Parochie samen het actiecomité. Met de crowdfundingsactie ‘Same sterk vör oos kerk’ hoopt het actiecomité de benodigde € 45.000,- in te zamelen.

Een steen adopteren

“De crowdfundingsactie is een symbolische actie waarbij 3.000 bakstenen voor € 15,- per stuk kunnen worden geadopteerd”, aldus Antoine. “Met deze ludieke actie kunnen mensen financieel letterlijk en figuurlijk een steentje bijdragen aan de renovatie van het Ospelse kerk. Dat de actie leeft in Ospel is inmiddels wel duidelijk: het aantal geadopteerde bakstenen blijft groeien. Zo werd onlangs de 1.628e baksteen ‘verkocht’.

Het actiecomité v.l.n.r.: Antoine Hekers, Carin Sieben, Sergio Tramontin, Harrie de Wit, Lei de Graef, Sjef Geuns, Jack van Horen, Jeroen Hennissen met dochter Fenna en Jo Hermans.

Een steentje bijdragen

Als u mee wilt helpen, dan kunt u op de website www.parochieospel.nl terecht voor meer informatie over de actie. Volg de actie ook op Facebook: Same sterk vör oos kerk

Vorig artikelInformatieavond over glasvezel buitengebied
Volgend artikelRaad stelt Verordening Geurhinder en veehouderij vast