Slachtoffer van schennispleging? Doe aangifte!

LIMBURG – – Jaarlijks komen er bij de politie in Limburg meldingen van schennispleging binnen. In de lente- en zomermaanden van dit jaar waren dat er 118. Onlangs was er een ‘Week van de schennis’ waarbij dit veiligheidsprobleem werd aangepakt. Door alle schenniszaken inhoudelijk te analyseren op signalement en werkwijze van de dader en de locatie waar het plaatsvond was de afdeling Zeden van de politie in staat om meerdere aangiftes en meldingen van openbare schennis te kunnen koppelen aan verdachten.

Wat is schennispleging? In de volksmond spreekt men bij schennispleging ook wel over een potloodventer die actief is. De politie ziet dit als een strafbaar feit wat vaak veel impact heeft op slachtoffers. Zij worden onverwachts geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag op openbaar toegankelijke plaatsen die voor iedereen veilig zouden moeten zijn. In de zomermaanden ziet de politie vaak een toename van zulke meldingen en aangiftes.

Vijf verdachten voor 12 aangiftes en meldingen 
Tijdens deze schennisweek zijn er twee verdachten buiten heterdaad aangehouden en zijn er drie verdachten uitgenodigd aan het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Deze vijf verdachten zijn strafrechtelijk gehoord voor gezamenlijk 12 aangiftes en een aantal meldingen. Tien verdachten werden voorafgaand aan de actieweek al gehoord door de afdeling Zeden in combinatie met het basisteam vanwege maatschappelijke onrust of andere omstandigheden die een onmiddellijke aanpak noodzakelijk maakten.

Integrale samenwerking
In de actieweek is er nauw samengewerkt tussen de politie en de forensische polikliniek ‘de Horst’ die na het politieverhoor met verdachten in gesprek ging om een vrijwillig hulpverleningstraject aan te bieden. Door hulpverlening en strafrecht gezamenlijk op te starten wil de politie inzetten op het voorkomen van recidive  bij verdachten.

Doe aangifte
Het blijkt dat veel mensen geen aangifte doen van openbare schennis. In 68% (80 van de 118 meldingen) van burgers is er geen aangifte gedaan. Toch is het wel belangrijk om aangifte te doen omdat dan vaak zaken eventueel gekoppeld kunnen worden aan verdachten. Verdachten kunnen vervolgens aangehouden worden en er kan voor hen een hulpverleningstraject in gang gezet worden. Dit alles om te voorkomen dat verdachten in herhaling vallen.

Vorig artikelKleuters op bezoek bij ‘Ons Boerenerf’ in Nederweert-Eind
Volgend artikelSuccesvolle netwerkbijeenkomst Huisartsen, Vincent van Gogh en MET GGZ