Roermond en Roerdalen geven impuls aan Nationaal Park

ROERMOND/ROERDALEN – Meer dan alleen natuur, dat is waar een Nationaal Park in de toekomst aan moet voldoen. Daarom werken de gemeenten Roerdalen en Roermond samen met partners aan een plan voor een ’Nationaal Park nieuwe stijl’.

Het idee is een park van Swalm tot Roer, met meer beleving en allure. Het vernieuwde park verbindt de huidige Meinweg, het Swalmdal, het Roerdal, Vlootbeek en het tussenliggende landschap. Een sterkere verbinding met inwoners en bezoekers en met gepaste aandacht voor de natuur is het doel. 

De gemeenten Roermond en Roerdalen zijn de bestuurlijke trekkers van de nieuwe opzet. Hun colleges hebben allebei besloten om de komende jaren ieder 40.000 euro extra per jaar te investeren. De gemeenteraden moeten dit nog goedkeuren. 

Wethouder Felix van Ballegooij van de gemeente Roermond: “Wij zien grote kansen in een aantrekkelijk en beleefbaar Nationaal Park. Door een groter gebied bij het park te betrekken spreiden we de bezoekers en ontzien we de waardevolle kwetsbare natuur. Als gemeenten slaan wij nu de handen ineen en we hopen dat ook de Provincie en het Waterschap in het Nationaal Park nieuwe stijl met ons optrekken.”

Wethouder Jan Smits van gemeente Roerdalen: “Nationaal Park de Meinweg verdient een nieuwe toekomst. Dat betekent dat er werk aan de winkel is en dat er geld nodig is. Ik ben heel blij met Roermond als partner. Samen kunnen we de komende jaren een geweldig Nationaal Park Nieuwe Stijl neerzetten. Bezoekers, de gemeenschap en de lokale ondernemers hebben baat bij een aantrekkelijk en beleefbaar park. Ik hoop daarom op een positief besluit van onze gemeenteraad, zodat we verdere stappen kunnen ondernemen.” 

Invulling park

Om de kwetsbare natuur te beschermen, is vooral het gebied om die natuurgebieden heen de plek voor bezoekers. Zo zijn er ideeën voor betere wandel- en fietsverbindingen tussen de woongebieden en het park. Ook worden bezoekers betrokken bij het onderzoek naar de natuur en zullen vrijwilligers werken aan natuurherstel. De samenwerkende partners van het nieuwe park hebben niet de ambitie om agrarische gebieden in natuur te veranderen. 

Hoe verder?

Op dit moment wordt gewerkt aan een ambitiedocument voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl. Dit voorstel moet eind dit jaar bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden ingeleverd. Op 1 januari 2024 willen de samenwerkende partners van start. 

Vorig artikel‘Als we tot ons pensioen mogen boeren, dan doen we dat met alle liefde en plezier’
Volgend artikelZware mishandeling tijdens kermis in Panningen