De School neemt vanaf schooljaar 2023-2024 intrek in gebouw De Violier in Maasbree

Foto via Gemeente Peel en Maas

MAASBREE – De schoolbesturen Kerobei van basisschool De Violier en Akkoord!-PO van openbare basisschool de School in Maasbree hebben gezamenlijk uitgesproken dat De School vanaf het schooljaar 2023-2024 bij De Violier in het gebouw kan intrekken. De School gaat dan gebruikmaken van de daarvoor noodzakelijke ruimten op de begane grond van het gebouw.

Aanpassingen gebouw

Voordat De School haar intrek kan nemen, zijn er aanpassingen nodig aan het gebouw van De Violier voor bijvoorbeeld het realiseren van een spreekkamer, personeels- of kantoorruimte, toegang tot de buitenruimte en toiletgroep. Verder wordt extra buitenspeelruimte gecreëerd op een deel van de parkeerplaats aan de westzijde van het schoolgebouw.

Aanleiding en Integraal Huisvestingsplan

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 het Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 (IHP) vastgesteld. Dit plan is samen met schoolbesturen en kinderopvang opgesteld. Hierin staat onder meer dat de huidige huisvesting van de kinderen van De School niet voldoet aan de criteria van een goede onderwijslocatie. Met de verhuizing van de kinderen naar het gebouw waar ook De Violier in zit, is dit probleem voor dit moment opgelost en hebben alle kinderen in Maasbree een passende en gezonde onderwijshuisvesting.

Huisvesting in de toekomst

In het Integraal Huisvestingsplan zijn voor de lange termijn voor De School 2 denkrichtingen genoemd: huisvesting in het gebouw van De Violier of een nieuw Kindcentrum op een andere locatie, samen met Hoera kindercentra. Voor deze laatste optie heeft de gemeenteraad in juni 2022 de uitgangspunten voor een businesscase vastgesteld. In de vervolgens uitgewerkte businesscase werd richting gegeven aan een nieuwe locatie voor het Kindcentrum in het plan Meuleveld in Maasbree. Deze voorkeurslocatie is daarna opgenomen in een integraal raadsvoorstel Meuleveld, waarover de gemeenteraad eind vorig jaar zou beslissen. Dit raadsvoorstel over de gebiedsvisie Meuleveld bevatte, naast het Kindcentrum, mogelijke woningbouw en een sporthal.

Integraal raadsvoorstel Meuleveld

De opdracht van de gemeenteraad voor de businesscase van een nieuw Kindcentrum ging ervan uit dat beide scholen niet in het gebouw van De Violier zouden passen. Omdat Kerobei kort voorafgaand aan de behandeling in de raadscommissie aangaf dat er toch voldoende ruimte was voor De School, haalde wethouder Beukema het integrale raadsvoorstel over Meuleveld van de commissievergadering van 29 november 2022.

Het college zal de raad informeren over hoe alle onderdelen van het integrale voorstel een vervolg gaan krijgen.

Vorig artikelVrachtwagenbrand in tunnelbak N280 Roermond
Volgend artikelGemeente Leudal wil vrachtverkeer verbieden voor diverse wegen in Horn