Gemeente Leudal wil vrachtverkeer verbieden voor diverse wegen in Horn

Foto via Depositphotos (nd3000)

HORN – In de kern Horn zijn diverse klachten binnengekomen over overlast van vrachtauto’s. Daarnaast is de gemeente voornemens om vrachtauto’s in de kern te weren.

Zone vrij van vrachtverkeer

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te waarborgen, is het voornemen om een zone in te stellen voor diverse wegen in de kern Horn waar geen vrachtauto’s mogen rijden, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Het gaat om de wegen binnen het gearceerde gebied op de afbeelding hieronder. Doorgaand vrachtverkeer dient afgewikkeld te worden via de N273, de N280 en de Roermondseweg. Dit verkeer wordt tijdig gewaarschuwd door middel van verkeersborden.

Ontwerp verkeersbesluit

Het ontwerp verkeersbesluit OVB 2022/019, behorende bij dit voornemen, ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Leudal en via het Gemeenteblad op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen tot 6 maart 2023 een zienswijze indienen.

Vorig artikelDe School neemt vanaf schooljaar 2023-2024 intrek in gebouw De Violier in Maasbree
Volgend artikelKiwi Outdoor verhuist naar de Stationsstraat in Weert