Maatschappelijke opvang door combinatie Moveoo, Leger des Heils,Rendiz en Xonar

MIDDEN-LIMBURG – Vanaf 1 januari 2022 voeren de samenwerkende organisaties Moveoo, Leger des Heils Zuidoost, Rendiz en Xonar gezamenlijk de volledige maatschappelijke opvang uit voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Hieronder valt de preventie, opvang en begeleiding van dak- en thuisloze jongeren, volwassenen en gezinnen en de opvang van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Door middel van een aanbesteding eerder dit jaar, is de maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2022 – 2026 gegund aan de combinatie Moveoo (penvoerder), Leger des Heils, Rendiz en Xonar.

Organisaties en gemeenten werken samen

Deze organisaties vullen elkaar aan vanuit ieders expertise, ervaring en identiteit en zijn gedreven om samen te werken. Lokaal wordt samengewerkt met andere (specialistische) partners, zoals bijvoorbeeld de lokale wijkteams, jeugdhulp, GGZ en woningcorporaties. Vanuit gezamenlijk partnerschap met de betrokken gemeenten wordt gewerkt aan een maatschappelijke opvang die nog beter aan sluit bij de hedendaagse behoeften. Samen met gemeenten wordt ingezet op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, kleinschalige en lokale opvang, maximale participatie in de maatschappij en het bestrijden van geweld in de thuissituatie.

Alle hulpvragen met betrekking tot (dreigende) dak- of thuisloosheid (jongeren, volwassenen en gezinnen) kunnen worden gemeld via een van de drie meldpunten in Noord- en Midden-Limburg (tel. 088-3379079). De toegang tot de opvang en begeleiding van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, loopt niet via de meldpunten, maar net als voorheen via Veilig Thuis (tel. 0800-2000).

Maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg

Het kan letterlijk iedereen overkomen dat problemen in het leven zich dusdanig opstapelen dat een veilig dak boven het hoofd in het gedrang komt. Ongeacht de aard van die problemen kan iedereen dan bij de maatschappelijke opvang terecht.

Voor verschillende doelgroepen wordt op maat persoonlijke begeleiding geboden, inclusief ondersteuning om actief deel te nemen aan werk of activering en waar nodig wordt 24-uurs opvang in een eigen woonruimte geboden. Er zijn verdeeld over de regio meerdere zorgvuldig van elkaar gescheiden opvangplekken. Zowel voor mensen en gezinnen die acuut dakloos worden, door bijvoorbeeld economische of relationele problemen en mensen die kampen met meer langdurige complexe problematiek zoals psychische en/of verslavingsproblematiek. Jongeren van 18-27 jaar worden eveneens in eigen locaties in de regio opgevangen, met maatwerk voor de uitdagingen van hun generatie.

Tot slot wordt ambulante begeleiding geboden voor slachtoffers (en daders) van geweld in afhankelijkheidsrelaties en waar nodig een veilige opvang van slachtoffers en hun kinderen in zelfstandige appartementen of studio’s.

Door de samenwerking kunnen al deze doelgroepen vanuit de juiste expertise worden opgevangen en begeleid naar een veilige en duurzame eigen plek in de samenleving.

Innovaties en kleinschalige opvang

De samenwerkende partijen zetten in op innovatie, betrouwbare en bewezen dienstverlening en verdere ‘flexibilisering’ van de opvang. Het bewezen concept van de flexibele maatschappelijke opvang (FMO) zorgt ervoor dat waar mogelijk, de opvang in reguliere woonhuizen, verspreid over de regio wordt vormgegeven. Deze opvang is kleinschalig en dichtbij het eigen sociale netwerk. Dit bevordert rust, veiligheid en herstel. Ook is daardoor minder sprake van grote, centrale opvanglocaties. Alle opvang is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Achtergrond Moveoo, Leger des Heils, Rendiz en Xonar

De vier samenwerkende organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen, en hebben bewezen ervaring met het bieden van jeugdhulp, opvang, begeleiding, behandeling en activering van jongeren en volwassenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Met persoonlijke aandacht en op een adequate en duurzame wijze helpen de vier aanbieders jongeren en volwassenen om hun eigen regie te hervinden om zo een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Vorig artikelBrandweer naar Heel voor hooibrand in loods
Volgend artikelEindejaarsactie van gerenommeerde oliebollenbakker Jeffrey Dauphin