Taskforce Corona Midden-Limburg komt op stoom

ROERMOND – Snel na het uitbreken van de coronacrisis in 2020 is in Midden-Limburg een regionale taskforce opgericht waarin een aantal partijen de krachten bundelt om de sociaaleconomische gevolgen van de crisis te lijf te gaan. In maart van dit jaar is een ambitieus plan gelanceerd met de titel “Met veerkracht uit de crisis”. Inmiddels is de implementatie van het plan gestart en tekenen de eerste wapenfeiten zich af.

Om de herstart van de economie te faciliteren en problemen aan te pakken, besloten gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs in de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (Midden-Limburg + het Brabantse Cranendonck) hun krachten te bundelen . Ambitie was en is om in de Taskforce Corona ML de plannen gericht op acute noodsituaties, economisch herstel, de arbeidsmarkt en op het vlak van (bij)scholing af te stemmen en met elkaar te verbinden.

In maart 2021 heeft de taskforce het plan “Met veerkracht uit de crisis” vastgesteld. Het plan bestrijkt de periode 2021-2023 en beoogt Midden-Limburg terug te brengen op het groeipad van vóór de coronacrisis. Het plan zet in op 6 speerpunten:

– Circulaire economie
– Leven Lang Ontwikkelen
– Mobiele arbeidsmarkt
– Aantrekken en behoud van jong talent
– Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid
– Steun voor ondernemers

Met de uitvoering van het plan is een budget van +€ 10 miljoen gemoeid. Een deel daarvan is inmiddels zeker gesteld; op onderdelen vindt nog overleg met partijen plaats. Er wordt gewerkt aan een dashboard met behulp waarvan periodiek in beeld kan worden gebracht wat de vorderingen zijn en welke resultaten worden geboekt.

Circulaire economie
Het deelplan dat de taskforce heeft vastgesteld op het onderdeel “circulaire economie“, heeft gewerkt als aanjager voor een Limburg brede aanpak. Samen met de triple helix organisaties in Noord- en Zuid-Limburg (Crossroads en ESZL) en de provincie werkt Keyport aan een plan om Limburg naar de positie van de circulaire provincie te transformeren. Als bestuurlijke trekker voor dit onderdeel fungeert Gé Moonen, voorzitter Keyport.

Leven Lang Ontwikkelen
Met Gilde Opleidingen als trekker werkt de regio aan het terugdringen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Dit krijgt onder andere handen en voeten via de voor de regio beschikbare middelen in het kader van “NL leert door”. Na de zomer wordt onderzocht of gekomen kan worden tot een revolverend scholingsfonds voor de regio. Bestuurlijke trekker: Peter Thuis, College van Bestuur Gilde Opleidingen.

Mobiele arbeidsmarkt
De Arbeidsmarktregio Midden-Limburg heeft als een van de eerste regio’s in Nederland een ontwikkelplan opgeleverd in het kader van de Regionale Mobiliteits Teams (RMT). Bedoeling daarvan is werknemers, werkzoekenden en ondernemers te faciliteren om een soepele overgang van werk(loosheid) naar werk richting kansrijke sectoren te maken, door het aanbieden van samenhangende en transparante dienstverlening door een team van direct betrokken partners. Bestuurlijke trekkers: Marianne Smitsmans, wethouder Roermond en Don Thijssen, UWV.

Aantrekken en behoud van jong talent
Het profileren van Midden-Limburg als aantrekkelijke regio voor jong talent is een vast aandachtspunt van Keyport. In het kader daarvan worden tal van activiteiten ontplooid, waaronder Kies Keyport en Tour de Keyport. Samen met Zuyd Hogeschool wordt gewerkt aan de koppeling van de opleiding “international business” aan bedrijven in de regio. Bestuurlijke trekkers: Martijn van den Heuvel, wethouder Weert en Angely Waajen, wethouder Roermond.

Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid
De ambitie bij dit speerpunt is om tot een sluitende aanpak te komen om in de eerste plaats te voorkomen dat schoolverlaters werkloos worden: jongeren langer op school houden, jongeren aanvullende leer-en werkervaring op laten doen en een professioneel netwerk bieden. Daarnaast om schoolverlaters en (kansarme) jongeren naar werk te begeleiden en voorkomen dat schoolverlaters werkloos worden. Daartoe worden instrumenten als “jobcoach” en “jobhunters” ingezet. Bestuurlijke trekker: Martijn van den Heuvel.

Steun voor ondernemers
Inzet in het kader van dit speerpunt richt zich op het stroomlijnen van de dienstverlening en informatieverstrekking door betrokken instanties en de inzet van een ondernemerscoach. Bestuurlijke trekker: Thieu Kikken, LWV.

Vorig artikelFun Beach in Panheel opent reuzenglijbaan Super Slide
Volgend artikelDrones ingezet in strijd tegen hennepteelt in buitengebied