Studio Job trekt bouwplan Boostenzalen terug

Kunstenaar Job Smeets teleurgesteld in gemeente Weert & Provisus

Studio Job | Job Smeets

WEERT – Kunstenaar Job Smeets kocht donderdag 5 november 2020 de Boostenzalen in Weert. Na jarenlang in het buitenland gewoond te hebben wilde hij zich met zijn partner Rebecca en zoon Elvis (1) in zijn geboortestad Weert vestigen. Hij wilde in de Boostenzalen van het voormalige Bisschoppelijk College gaan wonen, en daar ook een expositieruimte en beeldentuin realiseren. Zijn doel was om zijn atelier, het kunstwerk aan de Werthaboulevard en de openingsexpositie in museumW tegelijkertijd te openen. Hij verkocht zijn woonhuis, maar staat nu met lege handen. De kunstenaar is zo gedesillusioneerd in de gemeente Weert dat ook de openingsexpositie in museumW op losse schroeven staat.

Stichting Provisus dreigt met een schadeclaim als de gemeenteraad van Weert de komst van Studio Job mogelijk maakt in Weert. De stichting bezit en exploiteert gronden rond De IJzeren Man. Job Smeets laat in een reactie weten: ‘Mijn gezin en ik hebben ons verheugd om weer in mijn geboortestad Weert te gaan wonen. Ook mijn ouders wonen daar nog. Mij is het afgelopen anderhalf jaar door de gemeente Weert consequent toegezegd dat mijn gezin en ik  in april 2021 in de Boostenzalen zou kunnen gaan wonen. De woonfunctie met kantoor moest dan wel in de noordelijk gelegen gymzaal gerealiseerd worden, in verband met de geur van de paardenhouderij. Een vertraging van twee jaar kan en ga ik niet afwachten. Dan gaan de Boostenzalen de verkoop in.’

Reconstructie
Op 8 maart 2020 is bij de gemeente Weert bekend dat Job Smeets de Boostenzalen wil aankopen en restaureren. Bestemmingsplan technisch is dat niet helemaal mogelijk. Een ambtenaar van de gemeente Weert bevestigt in een e-mail dat de gemeente Weert met Rob Ehrens aan tafel wil gaan om te praten over de stankcirkel van zijn bedrijf. Om de invulling van de Boostenzalen mogelijk te maken moet Ehrens zijn mestbak dan verplaatsen. De komst van de internationaal befaamde kunstenaar Smeets wordt als vliegwiel genoemd voor de toekomst voor het gebied.

Weert zegt toe bestemmingsplan te willen wijzigen
Op 15 april 2020 bevestigt loco-burgemeester Geert Gabriëls, namens het college van B&W, dat men medewerking wil verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan voor de transformatie van Boostenzalen ten behoeve van een tentoonstellingsruimte en woning met kantoor. Het bestemmingsplan Woongebieden 2019 laat ‘Cultuur en ontspanning’ toe. Alleen het perceelsgedeelte met de bestemming ‘Verkeer’ moet gewijzigd worden in ‘Cultuur en ontspanning’, zodat Job Smeets hier een beeldentuin kan aanleggen. Als motivering van het besluit schrijft men: ‘Het is een positief ontwikkeling voor Weert als Studio Job woon-/atelierruimte ontwikkelt in de Boostenzalen’.

Overleg met vermogensfonds Provisus
Op 13 mei 2020 wordt er een mail gestuurd door ambtenaren van de gemeente Weert en de wethouders Van Eijck en Gabriels naar diverse bestuurders van Provisus. Insteek is dat de komst van studio Job naar Weert een waardevolle aanvulling is voor de culturele sector en een inspiratie is voor creatieve makers en publiek. De toevoeging van deze internationale kunstenaar vergroot de aantrekkingskracht van Weert al cultuurstad. Met de komst van studio Job wordt recht gedaan aan de ambitie en wens van de gemeente Weert om sport en cultuur te laten samenkomen in Weert-West. Zeker naast de monumentale Lichtenberg is het een gebied wat zich er voor leent.

Grondruil
De gemeente Weert stelt een grondruil voor. De Boostenzalen krijgen meer ruimte, het terrein van Equestrian Center sluit dan aan op het terrein van Rob Ehrens en de perceelsgroote van allen blijft gelijk. De gemeente Weert noemt het een win-winsituatie. In februari 2021 verscheen er een artikel in De Limburger waarin Provisus zegt ‘verbaast te zijn dat er geen overleg is geweest over de komst van studio Job’.

Bezwaar
Provisus maakt in februari 2021 bezwaar tegen de komst van kunstenaar Job Smeets. De komst van een woning, kantoor en atelier kan tot (milieu-)beperkingen leiden voor de hippische plannen, met mogelijke schade tot gevolg. Provisus is de enige partij die een zienswijze heeft ingediend tegen de hiervoor benodigde bestemmingsplanwijziging. Provisus verkocht overigens medio 2006 ruim tien hectare grond aan de Nelissenhofweg aan de gemeente Weert die de grond op haar beurt weer aan defensie verkocht. Van het opbrengstverschil kon in 2007 het nieuwe College in Weert gebouwd worden. Dat Provisus bezwaar maakt tegen de komst wekt in cultuurkringen alom verbazing. Op de website van het vermogensfonds valt te lezen: ‘Provisus helpt non-profit organisaties en burgerinitiatieven met de thema’s onderwijs, kunst en cultuur hun projecten te realiseren door het verlenen van financiële steun’.

Bestemmingsplan
Is het wijzigen van het bestemmingsplan een formaliteit? Dit kan de gemeente niet toezeggen, zo laat de woordvoerder van de gemeente Weert weten, gelet op de procedure. Onderstaande clausule staat altijd in een principebesluit, zo ook in dit geval. Dit is een principetoestemming, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. U mag er in beginsel op vertrouwen dat de procedure wordt gestart om te komen tot een bestemmingsplan. Wanneer mocht blijken dat er op het moment van de procedure wettelijke of bekendgemaakte beleidsmatige beletselen zijn om het bestemmingsplan vast te laten stellen of wanneer mocht blijken dat gerechtvaardigde belangen van derden de gemeente ertoe nopen het bestemmingsplan niet vast te laten stellen, dan kan de ontwikkeling niet door gaan. Verder dient hierbij het voorbehoud gemaakt te worden dat een bestemmingsplanwijziging open staat voor zienswijzen en beroep en dat dit in het uiterste geval zou kunnen leiden tot het vernietigen van het bestemmingsplan.

Politiek
Komende maand zou het voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan behandeld worden door de gemeenteraad. De politieke partijen VVD, CDA en Weert Lokaal konden gisteravond nog niet reageren, de benodigde informatie was nog niet volledig aan hen aangeleverd om tot een afgewogen oordeel te komen. Vandaag bleek dat Job Smeets, gedwongen door de omstandigheden, zelf de stekker eruit heeft getrokken en de Boostenzalen te koop zet. Wethouder Van Eijk: ‘Het bestemmingsplan ‘IJzerenmanweg 5B’ wordt niet aan de raad voorgelegd ter vaststelling op 14 april 2021. Reden is dat de initiatiefnemer te kennen heeft gegeven te willen stoppen met de beoogde ontwikkeling. Wij achten het, gelet op deze omstandigheden, verstandig om een pas op de plaats te maken met de vervolgprocedure van het bestemmingsplan.’

Studio Job
Job Smeets werd in Weert geboren. Met zijn opvallende ontwerpen heeft Studio Job wereldfaam verworven. Het werk van Studio Job is opgenomen in een vijftigtal musea wereldwijd waaronder het Louvre in Parijs, het Victoria & Albert in Londen en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Vermogensfonds Provisus
Provisus komt voort de vereniging Bisschoppelijk College St.-Jozef uit 1901, later de Stichting St.-Jozef. Het vermogen van de vereniging werd onder meer belegd in landerijen, in het in 1960 in gebruik genomen recreatieoord Tranchée en de in 1963 geopende theater- en sportaccommodatie De Lichtenberg.  Na een administratieve scheiding in 1974 werd het beheer van de scholen en bijbehorende huisvesting van de scholengemeenschap aan de Nelissenhofweg, gebouwd in 1970, en het beheer van de overige bezittingen gesplitst. Het laatste bleef bij de Vereniging Bisschoppelijk College St.-Jozef. Die verkocht in 1982 de Tranchée. Om het kapitaal dat hierdoor ontstond in stand te houden, werd het ondergebracht in een afgezonderd vermogen. Voor er geld uit het fonds kan worden uitgekeerd, dient het vermogen voor inflatie gecorrigeerd te worden. “Het is een uniek eeuwigdurend fonds, moet dus altijd in stand blijven en was bedoeld om educatie en vorming in het voedingsgebied van het oude Bisschoppelijk College, Weerterland en Cranendonck, te ondersteunen.”

Vorig artikelLadies’ Circle Weert ruimt zwerfafval op in Weert tijdens de Waste Challenge
Volgend artikelDichtwedstrijd voor Weerter binnenstad