Onderzoek naar 15de eeuwse toegangspoort kasteel Weert

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders stelt € 5.000,- beschikbaar om onderzoek uit te voeren naar de technische staat van de 15de-eeuwse toegangspoort naar de voorburcht van kasteel Nijenborgh aan de Biest.

Deze 15de eeuwse poort is een restant van het kasteel dat hier tot 1702 heeft gestaan. Nadat een deel van de begroeiing van deze poort afgelopen januari is afgestorven, blijkt deze de poort te hebben aangetast. Het College van B&W vindt het rijksmonument één van de belangrijkste monumenten behorende bij de stad Weert en wil er daarom álles aan doen dit monument te beschermen. Gelet op de werkzaamheden die binnenkort worden uitgevoerd om te komen tot een nieuw stadspark en de vele bezoekers die dit stadspark straks gaan gebruiken, moet ook de veiligheid gewaarborgd worden.

Poort al jaren bedekt met klimop
Deze rijksmonumentale poort is jarenlang grotendeels bedekt geweest met klimop. Het muurwerk was nauwelijks zichtbaar. Er leek geen dringende noodzaak te zijn voor werkzaamheden aan de poort. Echter is een groot deel van de klimop afgestorven en dit heeft in januari van dit jaar de poort grotendeels blootgelegd. Daarbij bleek dat de wortels en stammen in de loop der jaren de poort hebben aangetast.

Kasteelpoort Weert ca. 1880 | collectie Weertisveranderd.nl

De poort is eeuwenlang beeldbepalend geweest aan de Biest en nauw verbonden met de geschiedenis en stadswording van Weert. Als het Stadspark straks geheel opnieuw is ingericht en vele bezoekers trekt, is de poort de blikvanger en entree. Deze dient in de eerste plaats veilig, maar zeker ook het visitekaartje van het Stadspark te zijn.

Werkzaamheden stadspark
De afgelopen periode zijn verschillende slechte en/of dode bomen in en rondom het stadspark gekapt. In april moet het asfalt worden verwijderd en moet de grond worden gesaneerd. Dat wil dus zeggen dat er werkzaamheden rondom de poort moeten worden uitgevoerd.

Behoud van de poort
Wethouder Geert Gabriëls: ‘De gemeente Weert is eigenaar van deze poort met zijn enorme historische waarde en is dus ook verantwoordelijk voor het behoud. Om de poort te beschermen worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat trillingen of graafwerkzaamheden de constructie van de poort onherstelbaar beschadigen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is dat (zwaar) vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden geen gebruik hoeft te maken van de poort. Daarnaast wordt er nu een onderzoek uitgevoerd naar de huidige toestand van het poortgebouw waarin wordt meegenomen wat er moet worden gedaan met de resterende begroeiing en of het noodzakelijk is de poort verder te verstevigen, beschermen en/of consolideren. Kortom, het college spant zich in om de toegangspoort op een goede manier te behouden zodat nog vele generaties onder deze poort door kunnen wandelen.’

Vorig artikel‘Negatieve businesscase’ voor grensoverschrijdende treinverbinding Hamont-Weert
Volgend artikelWieërt Alaaif op zondag 14 februari