Hoogwater in Roermond

Door neerslag en sneeuwsmelt in de Ardennen en Noord-Frankrijk is de afvoer van de Maas verhoogd. Dat zorgt voor hoogwater, zoals hier in Roermond.

Door deze verhoogde waterstanden zijn lager gelegen gebieden onder water gelopen. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben maatregelen genomen op de verhoogde afvoer zoals het openen of sluiten van schuiven bij waterkeringen, het openen van stuwen en het plaatsen van schotbalken om tijdelijk het water te keren. Stuwen Roermond, Belfeld, Sambeek en Lith zijn gestreken.
Vorig artikelEerste boom geplant in stadspark Weert
Volgend artikelExtra stuwen om de droogte tegen te gaan