Extra stuwen om de droogte tegen te gaan

Sinds de zomer van 2018 hebben we in Nederland te maken met droge periodes, vooral in het voorjaar en in de zomer. De droogte veroorzaakt schade aan de natuur en is nadelig voor de landbouw. Als waterschap zijn we op tal van fronten bezig met lange en korte termijn maatregelen tegen de droogte. Een van de nieuwe projecten is het plaatsen van extra stuwen in de haarvaten van ons watersysteem.

Har Frenken (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Juist in periodes van neerslagoverschot moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk water bufferen en laten infiltreren in de bodem. Iedereen kan hier zijn steentje aan bijdragen. We trekken hier dan ook samen in op met de LLTB, gemeenten en natuurorganisaties.”

Tijdens periodes van neerslagoverschot, proberen we zo veel mogelijk water vast te houden in  sloten, voordat het de grotere beken of rivieren in stroomt. Zo kan water beter in de bodem infiltreren om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit vasthouden van water gebeurt onder meer met stuwen in ons watersysteem.

Extra impuls
Har Frenken: “Ook gemeenten, natuurorganisaties en land- en tuinbouw zijn in het bezit van vele duizenden kilometers aan zogenaamde berm- of kavelsloten. Die spelen ook een belangrijke rol in de waterconservering. Daarom plaatst Waterschap Limburg, samen met gemeenten, natuurorganisaties en de LLTB de komende tijd honderden extra stuwen in deze berm,- kavel- en perceelsloten. Een belangrijke extra impuls naast de droogtemaatregelen die Waterschap Limburg al neemt.”

Goede resultaten
De stuwen zijn eenvoudig te bedienen. Door het plankje in de stuw hoger of lager te zetten, wordt de hoogte van het water geregeld. In het noorden van Limburg staan nu al ongeveer 1.500 kleine stuwen in de sloten om het waterpeil daar te regelen. Hier zijn goede resultaten mee behaald.

Interesse in een stuw?
Waterschap Limburg zorgt voor de plaatsing van de stuw, het periodieke onderhoud en eventuele reparaties. De toekomstige beheerder bedient de stuw en voert klein onderhoud uit, zoals het weghalen van begroeiing. De komende maanden gaan Waterschap Limburg en de LLTB aan de slag om de eerste honderden stuwen bij landbouwers, gemeenten en natuurorganisaties te plaatsen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een stuw op waterschaplimburg.nl/stuwen of neem contact op via [email protected].

Vorig artikelHoogwater in Roermond
Volgend artikelKasteeltoren Weert zichtbaar