Kasteelsingel niet betrokken bij herinrichting stadspark

Logische aansluiting binnenstad ontbreekt

impressie singel brug | NOHNIK

WEERT – Het voorstel van de VVD om de Kasteelsingel te betrekken bij de visie voor de herinrichting van het stadpark wordt -voorlopig- toch niet uitgevoerd. 

In juli kreeg het voorstel nog een ruime raadsmeerderheid om hier € 17.000,- extra (planvorming) voor uit te trekken. Alleen CDA en DUS Weert stemden tegen omdat de verbinding van singel naar park volgens deze fracties ook in een later stadium bekeken kan worden als meer duidelijk is over de herinrichting van het park.

Een van de ideeën is om van de singel tussen Oelemarkt en Kasteelsingel (tot aan het politiebureau) eenrichtingsverkeer te maken met brede trottoirs. Jaren geleden is er ook een idee gelanceerd om van de Biest eenrichtingsverkeer te maken tot aan de Franciscuslaan. Het idee erachter was om de vier middeleeuwse monumenten te verbinden die Weert nog rijk is. Door de toen naderende gemeenteraadsverkiezingen (2012) sneuvelde het plan al op de tekentafel. In de vorige eeuw stond er een dubbele rij bomen langs de Biestzijde van het kasteel en paterskerk. Het idee was toen om deze eeuwenoude laan opnieuw te verbinden met het centrum van Weert.

Over de kasteelsgracht komen drie stalen bruggen te liggen die het nieuwe stadspark met de omgeving gaan verbinden. De brug die de doorsteek maakt naar de kasteelsingel kom daardoor ‘nergens’ op uit en daardoor ontbreekt een duidelijke verbinding met de Oelemarkt en de binnenstad. Deze brug kan in een later stadium wel verplaatst worden richting Oelemarkt, maar dat deel van het terrein rondom het kasteel/woonhuis is vooralsnog in eigendom van de familie Scheijmans.

Afbeelding: NOHNIK architecture and landscapes, www.nohnik.nl

In totaal worden over de kasteelgracht drie bruggen gemaakt die het Stadspark met de omgeving verbinden; Haasnoot Bruggen uit Rijnsburg heeft hiervoor opdracht gekregen en gaat daar volgende maand al mee beginnen. Het gaat om drie stalen bruggen die het bestaande stadspark verbinden met de voorhof en de omgeving van het voormalige kasteel. De Voorhofbrug, met een vlonder om te recreëren aan het water, van de voorhof naar de Tiendschuur; de Weerterbeekbrug richting zorgcentrum Ververshof en de Singelbrug die uitkomt op de Kasteelsingel. Ook worden er de komende weken een aantal grote bomen geplant. Het archeologisch onderzoek op de voorhof start in februari en maart.

Opening stadspark in september 2021
Als de planning wordt gehaald dan wordt het park geopend tijdens de Open Monumentendagen in het weekend van 11 en 12 september 2021 met de onthulling van het standbeeld van Philippe de Montmorency, graaf van Horn en heer van Weert.

 

 

Vorig artikelRestaurant Marrees restaurant van het jaar 2021
Volgend artikelOok speciaal onderwijs aan de slag met zwerfafval in Roermond