Ook speciaal onderwijs aan de slag met zwerfafval in Roermond

ROERMOND – Afgelopen week hebben leerlingen van VSO Ortholaan deelgenomen aan de gastlessen zwerfafval; de week daarvoor leerlingen van de Herman Broerenschool. En met succes! Met name de buitenactiviteit, het zwerfafvalrapen, vonden ze erg leuk!

Met enkele kleine aanpassingen aan het lesmateriaal kunnen ook deze kinderen meegenomen worden in het verhaal van duurzaamheid. Deze gratis gastlessen worden aangeboden door de gemeente en verzorgd door Facet.

Vijf eilanden zo groot als Nederland, Frankrijk, Portugal en Spanje bij elkaar. Ja, dat is de Plasticsoep. Daar schrikken de kinderen wel even van. ”Hebben wij al dat afval weggegooid,“ vraagt één van de kinderen. ”Dat kan toch niet! Zo veel afval hebben we niet,” reageert een ander kind. Dit is een voorbeeld van bewustwording dat zwerfafval echt een groot probleem is. Natuurlijk leren de kinderen in de gastles ook hoe je zwerfafval kunt voorkomen en dat opruimen bijdraagt aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving.
Tijdens de les in het voortgezet onderwijs wordt ingegaan op het nut van afval scheiden en grondstoffenschaarste en denken de leerlingen mee om duurzamer om te gaan met de spullen die we al hebben. Zo verteld een leerling dat zijn kleding altijd naar een neefje van hem gaat wanneer hij eruit is gegroeid. Een andere leerling vertelt over zijn refurbished telefoon. De waarde van recyclen en zuiniger omgaan met spullen leeft zeker wel onder jongeren.

Zwerfafvalgastlessen
Dit zwerfafvalproject maakt onderdeel uit van het ‘Plan van aanpak Zwerfafval’ van de gemeente. Onderdeel van de lessen is buiten in de omgeving van de school zwerfafval rapen. Alle kinderen die meedoen verbazen zich er steeds weer over hoeveel zwerfafval er eigenlijk ligt als je goed kijkt.
De lessen worden in opdracht van de gemeente verzorgd door de ervaren docenten van Facet. Basis- en middelbare scholen die ook mee willen doen, kunnen zich nog aanmelden

Vorig artikelKasteelsingel niet betrokken bij herinrichting stadspark
Volgend artikelGemeenten bekrachtigen samenwerking vroegsignalering van schulden