Grip op coronavirus met mogelijk lokale maatregelen

Meer bevoegdheden voor Veiligheidsregio Limburg-Noord

Antoin Scholten, behalve burgemeester van Venlo ook voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord en adviseur van het kabinet.

VENLO – Lokale bestuurders kunnen hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaat enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat  er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord is erop gericht om inwoners en bezoekers van Noord- en Midden-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. Zij krijgen van het kabinet meer bevoegdheden. Zo kan de veiligheidsregio Limburg-Noord mogelijke brandhaarden van het coronavirus voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld overgaan tot:

  • de openingstijden van de horeca beperken;
  • gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties;
  • locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten;
  • parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of stadscentrum;
  • publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken;
  • handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren;
  • grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren.

Zij zullen ook weer strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt. Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Vorig artikelStrengere coronamaatregelen voor horeca
Volgend artikelOnline nieuwe auto kopen voor duizenden euro’s minder