Indrukwekkend: kasteel Nijenborgh in Weert

WEERT – Iedereen in Weert kent wel het kasteel aan de Biest 1 waar tot voor kort houthandel Scheijmans was gevestigd. Het huidige herenhuis is in 1841/1842 gerealiseerd op de fundamenten van de toren. 

Het monument omvat de resten van het monumentale kasteel van Weert, de Nijenborgh, waarvan het hoofdgebouw grotendeels 15e eeuws was. Binnen de omgrachting liggen onder andere resten van de vierkante ommuring, van twee ronde hoektorens en resten van een zware vierkante hoektoren, waarop een later woonhuis staat. Van de voorburcht bestaan nog de resten van de poort.

Yves Paquay maakte op basis van historische gegevens een digitale reconstructie van hoe het kasteel er in de 15de eeuw uitgezien heeft.

De buitenmuren van de hoofdburcht, (links op bovenstaande afbeelding) hadden een dikte van 2,5 tot 2,8 meter Het kasteel kreeg een rechthoekige plattegrond van 75 bij 60 meter. Zowel op de noordelijke hoek als de zuidelijke hoek werden zware vierkante torens gebouwd, terwijl op de oostelijk en zuidelijke hoeken, ronde toren werden opgetrokken die buiten de weermuren uitstaken. Het hoofdgebouw was een zogenaamd hooghuis dat uit twee lagen bestond. Aan de noordoostelijke zijvleugel bevond zich een slotkapel. Tegen de binnenplaats stonden nog enkele dienstgebouwen en een poort.
Aan de noordoostelijke zijde van het kasteel bevond zich een voorburcht van 80 bij 45 meter. Vanaf de Biest liep een toegangsweg naar de poort van de voorburcht.