Transformatie leegstand vastgoed binnenstad Weert tot huurwoningen

Stationsplein Weert

WEERT – Leegstaande panden in de Weerter binnenstad worden getransformeerd tot ruim 98 appartementen en woningen. Er zijn door diverse partijen nog meer plannen maar deze liggen stil omdat het woningcontingent (aantal woningen wat Weert mag bouwen) op is. 

De druk op woningmarkt wordt steeds groter in Weert. O.a. door een fors grotere groei van het aantal huishoudens dan woningen. In 2014 t/m 2016 is de groei van huishoudens 600 en de groei van het aantal woningen netto 200. Het aantal te koop staande woningen is nog beperkt. Het aantal arbeidsplaatsen neemt fors toe (1700) door nieuwe bedrijven, snelle verkoop nieuwbouw. Weert heeft een laag aandeel huurwoningen 35% van het totaal, waarvan 22% sociaal. De wachttijden voor een huurwoning lopen op. Zo valt te lezen in een rapportage ‘Beweging op de woningmarkt’ aan Provinciale staten (januari 2018).

De woningmarkt in Limburg wordt beïnvloed door de ontgroening en vergrijzing van de samenleving. De absolute afname van de bevolking na 2030 in Midden- en Noord-Limburg, betekent dat er een overaanbod dreigt aan woningen. Daarbij leidt de verandering in de opbouw van de bevolking, in combinatie met maatschappelijke en economische ontwikkelingen, ertoe dat andere eisen worden gesteld aan de woningen, de woon- en leefomgeving en daarbij behorende voorzieningen. Gemeenten mogen niet of nauwelijks meer woningbouwcontingenten verstrekken.

presentatie transformatie panden (binnen)stad (openbaar) (2)