Aanpassingen wegen voor transport onderdelen Windpark Heibloem

LEUDAL – Zuidenwind is bezig twee nieuwe windturbines aan de Staldijk 1a in Heibloem te bouwen. Voor de realisatie van Windpark Heibloem. In augustus 2019 is gestart met de aanleg van een weg over het terrein tussen Staldijk en Musschenbergweg.

In november en december vorig jaar zijn de grote fundamenten van beide turbines gemaakt, de stroomkabels gelegd en het zogenaamde inkoopstation geplaatst. In dat gebouw zit de aansluiting op het stroomnet.

Transport
In de loop van februari brengt de fabrikant van de turbine de grote onderdelen naar de locatie. Het transport van de 74 meter lange wieken/rotorbladen vergt tijdelijk aanpassingen aan wegen langs de route. Om bochten te kunnen nemen met zo’n lang transport worden verkeersborden, -lichten en lantaarnpalen tijdelijk verwijderd. Rotondes worden aangepast. Alle transporten zullen voor de carnaval afgerond zijn.

Coöperatie
Zuidenwind is een coöperatieve vereniging van burgers met als werkgebied Limburg en telt momenteel ruim 400 leden. Het doel van de coöperatie is windenergie realiseren in Midden-Limburg.