Wijkschouw en Witte Voetjes in Ospel

OSPEL – Donderdag 16 januari 2020 organiseren we als Dorpsraad Ospel in samenwerking met Gemeente Nederweert een wijkschouw gecombineerd met de witte voetjes. We starten om 18.30 uur bij de Haaze- Hoof. Jij bent van harte welkom om mee te lopen en/of lever vooraf je aandachtspunten aan op [email protected] Op basis van de aangeleverde punten zullen we de route bepalen.

Lever jij jouw (aandachts)punten aan uiterlijk 14 januari

In ieder geval lopen mee vanuit Gemeente Nederweert de volgende vertegenwoordigers mee; Wijkagent, opzichter groen, verantwoordelijke verkeer, BOA, vrijwilliger(s) van Veiligheid in en om de wijk alsook Veilig Verkeer Nederweert en de leefbaarheidsregisseur voor Ospel.

Het is een mooie gelegenheid om op een informele manier te inventariseren welke specifieke, praktische problemen er spelen in de openbare ruimte en samen te bekijken wat concreet kan worden opgelost of aangepakt. Tijdens de rondgang wordt onaangekondigd langs woningen door de wijkagent gekeken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen van woningen of bergingen openstaan of niet afgesloten zijn. In dat geval laat hij een papieren flyer in de vorm van een schoenafdruk achter. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van het risico op insluiping.

Na de rondgang (21:00 uur) zullen we een korte evaluatie houden en mogelijk afspraken maken voor vervolg. Lever jij jouw (aandachts)punten aan uiterlijk 14 januari of loop je mee op 16 januari vanaf 18:30?

Bij vragen of opmerkingen neem gerust contact op met Dorpsraad Ospel via [email protected]
ospel.nl