Investeringen voor Open Club Roggel

ROGGEL – Voor de gemeente Leudal zijn sport, cultuur en vrijetijdsvoorzieningen belangrijk. Ze leveren een bijdrage aan het woon- en leefklimaat en gezonde-en vitale inwoners. Open Club Roggel, een samenwerkingsinitiatief van inmiddels 10 verenigingen, zet zich op sportpark “De Mössehook” in Roggel in voor het behoud van de leefbaarheid in Roggel. Om aan de gewenste doelstelling van de Open Club en daarmee aan de behoeften van de leden en de buurtbewoners te voldoen zijn investeringen noodzakelijk.

Uitbreiding kleedlokalen SV-Roggel
Een van de verenigingen is voetbalvereniging SV-Roggel. De voetbalclub beschikt over 4 voetbalvelden en 6 kleedlokalen. De accommodatie is, in gebruik, druk bezet. Het bestaan en de toekomstige ontwikkeling van meisjesvoetbal zorgt voor een extra uitdaging. Door de KNVB worden amateurverenigingen dringend geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van gemengde teams en niet over te gaan naar meisjesteams. In de praktijk betekent dit dat de druk op kleedlokalen steeds hoger wordt. Momenteel wordt noodgedwongen gebruik gemaakt van 1 scheidsrechterlokaal met 1 douche voor vaak 7 à 8 meisjes. Een ongewenste situatie. SV Roggel wil daarom uitbreiden met 2 kleedlokalen. De voetbalvereniging en het college zijn overeengekomen dat iedere partij 50% van de investeringskosten bekostigd van de in totaal €146.172,-..

Renovatie tennisbanen
Een andere vereniging is Tennisvereniging Wimbledonck. De helft van de tennisbanen, van de vereniging, zijn toe aan renovatie. In overleg tussen de tennisvereniging en de gemeente is overeengekomen dat op grond van het huidige en verwachte aantal leden 1 tennisbaan wordt afgestoten en 2 tennisbanen worden gerenoveerd. Hierbij wordt een zogenaamde “gravel-plus” bovenlaag aangebracht. De totale kosten hiervoor bedragen €60.500.

Led-verlichting
De aanwezige veld- en baanverlichting is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan lichtnormen die voor voetbal en tennis gelden. Vervanging van de verlichting is nodig. Kijkend naar de doelstelling van duurzaamheid is het wenselijk hierbij te kiezen voor led-verlichting. Ook het evenemententerrein dat er ligt en nu nog onverlicht is, is led-verlichting wenselijk. De kosten hiervoor bedragen in totaal €203.004,12.

Henny van den Beuken, voorzitter OCR: “We zijn trots op het feit, dat we met tien verenigingen elkaar zo goed weten te vinden. Dat we zelf met initiatieven kunnen komen, maar ook samen kijken naar oplossingen. Dit kan een planningsvraag zijn of hoe we zelf een deel van de kosten kunnen bekostigen door onze handen uit de mouwen te steken. Wethouder Stan Backus: “Natuurlijk zijn er wettelijke kaders om rekening mee te houden, maar deze manier van samenwerken en met elkaar in gesprek gaan, zoals Open Club Roggel, kunnen we alleen maar omarmen.”

Uitvoering
Of de door het college en Open Club Roggel overeengekomen investeringen ook gaan plaatsvinden is afhankelijk van de Raad. Het voorstel komt dinsdag 24 september 2019 ter besluitvorming in de raad.

Vorig artikelGemeente Weert heeft een nieuwe website!
Volgend artikelWeert stad in het groen – 246/365