Nu een beeld van een vrouw in de Moeselkapel?!

WEERT – Nadat tien jaar geleden een prachtig beeld van Antonius van Padua aan de Moeselkapel geschonken werd willen we nu graag een actie starten voor een beeld van een vrouwelijke heilige… en wel voor de heilige ANNA. Anna en Joachim waren de ouders van Maria; dat is te vinden in het Jakobus-evangelie dat niet tot de Bijbel behoort.

De verering van Anna gaat terug tot de zesde eeuw en bereikte een bloei in de vijftiende en zestiende eeuw.

De Karmelieten, de paters Kapucijnen en de Benedictijnen hebben de verering van de heilige Anna bevorderd. Ze is de patrones van Florence, Innsbruck en Napels. Anna wordt aangeroepen voor een gelukkig huwelijk, voor de ‘zegen van kinderen’, voor een voorspoedige geboorte.

Ze wordt beschouwd als patrones o.a. van moeders, weduwen, mijnwerkers, wevers, molenaars en aangeroepen voor regen, tegen onweer, voor het terugvinden van verloren voorwerpen (als Antonius niet heeft geholpen kunt u bij Anna terecht). Genoeg redenen om een beeld van Anna te laten maken en in de kapel een plaats te geven. De console hangt er al, rechts om de hoek.

Hiernaast treft u een foto van het beeld aan van Anna met dochter Maria. Eigenlijk een dubbel beeld dus dat uiteraard kostbaar is: het is in dezelfde stijl als de beelden van het Heilig Hart, de heilige Jozef en Antonius van Padua. De prijs bedraagt ruim €6000,- exclusief BTW. Doet u ook mee door een gift en draagt u zo bij aan een “vrouw in de kapel”?

U kunt uw bijdrage kwijt op het bankrekeningnummer:
NL49 RABO 0135 9032 54 t.n.v. par. De Verrezen Christus onder vermelding van Beeld van Anna

Fijn dat u meedoet. Bedankt alvast!

Pastoor Jos Rosenhart

Vorig artikelAmerican Eagle Day 2019
Volgend artikelWeert stad in het groen – 231/365