Nederweert trots op resultaten

Pannenweg zo goed als ingevuld en leegstand in centrum succesvol aangepakt

Bedrijfscontactfunctionaris Bram Thijssen: ‘We hebben samen veel bereikt, maar het werk zit er zeker nog niet op.’ Fotografie: Irene van Wel

Nog één kavel is te vergeven. Dan is bedrijvenpark Pannenweg volledig ingevuld. Bram Thijssen is als bedrijfscontactfunctionaris het vaste aanspreekpunt voor ondernemers. Hij weet wat er speelt, denkt mee en zoekt oplossingen. Deze werkwijze draagt er toe bij dat bedrijven voor Nederweert kiezen als vestigingsplaats. Intussen wordt de leegstand in het centrum succesvol aangepakt.

Door Wesley Hegge

Hijskranen, schaftketen en bouwhekken. Bouwterreinen en onlangs opgeleverde gebouwen wisselen elkaar af op Pannenweg. De uitstekende ligging aan de A2, hoogwaardige infrastructuur en parkachtige uitstraling met veel groen heeft ondernemers uit alle windrichtingen overtuigd zich te vestigen in Nederweert. Door de razendsnelle invulling van de kavels mag de ontwikkeling van het bedrijvenpark van 33 hectare als een groot succes gekwalificeerd worden.

Toen Bram Thijssen in 2014 als bedrijfscontactfunctionaris begon, was er 13 hectare bouwgrond beschikbaar. “Nu staat één kavel nog te koop”, zegt hij tevreden. Om daar gelijk aan toe te voegen: “Dat is goed nieuws, maar je moet wel zorgen dat lokale ondernemers kunnen blijven uitbreiden. Bij voorkeur op het eigen terrein, en als dat niet kan, moet je grond kunnen bieden. We denken daarom goed na over de toekomst van de bedrijvigheid in Nederweert.”

Maatwerk
Hij heeft sinds zijn aanstelling menig bedrijf helpen landen. Samen met Eric Sprangers van Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg vormde Thijssen een tandem. “Dat heeft goed gewerkt”, kijkt hij terug. “Eric deed het verkoopgedeelte, ik zorgde voor het vergunningentraject. Van interesse tot bouw, het gehele proces stonden we ondernemers die wilden bouwen aan de zijde. We faciliteren en denken mee waar mogelijk. Als iets niet binnen de regels past, hoe kun je daar op een praktische manier mee omgaan? Uiteraard zonder de overige belangen te schaden.”

Uitgangspunt is steeds dat ondernemers snel antwoord krijgen. “Dat is ook het voordeel van een kleinere gemeente als Nederweert. Eric en ik konden het gros van de vragen op hoofdlijnen beantwoorden. We hebben korte lijnen en kunnen gelijk schakelen met de collega’s van Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Ons uitgangspunt is dat elke vraag binnen één week wordt teruggekoppeld. Natuurlijk gaan er soms zaken mis. Dan is het belangrijk uit te leggen waardoor dat is gebeurd en hoe je het oplost.”

MKB-Vriendelijke gemeente
Bij alle relaties met ondernemers probeert de gemeente Nederweert zich door mee te denken en maatwerk te leveren in te spannen voor een maximaal resultaat. Het mooie resultaat in de verkiezing MKB-Vriendelijke gemeente 2018-2019 is een bevestiging dat Nederweert op de goede weg is. Binnen Limburg staat Nederweert op plaats vier, landelijk op plaats 24. MKB-Nederland wil met de verkiezing gemeenten stimuleren zo mbk-vriendelijk mogelijk te worden. Dus zorgen voor een optimaal beleid dat ondernemerschap stimuleert en waardoor ondernemers zich geholpen voelen én dat ook worden. “We hebben behoorlijke sprongen gemaakt. Landelijk stonden we zes jaar geleden op plaats 144. Ondanks de stijging blijven we natuurlijk kritisch. Er zijn altijd verbeterpunten. Soms kunnen we ons nog iets beter verplaatsen in de ondernemer.”

Gevraagd naar een verklaring voor de succesvolle ontwikkeling van bedrijvenpark Pannenweg, antwoordt Thijssen: “De realisatie is in 2006 gestart. Lokale ondernemers die bijvoorbeeld aan huis of op een andere locatie een bedrijf hadden, vestigden zich in de beginperiode op de kleinere B- en C-kavels. Doordat de verkoop meteen snel verliep, konden we tijdens de crisis investeren in de complete wegenstructuur. Ook hebben we het groen aangelegd. Zo had het terrein ondanks de beperkte invulling meteen uitstraling. Dat kwam de verkoop later ten goede. Toen de crisis voorbij was, verliep de invulling snel. We hebben veel bedrijven van buiten de gemeente weten aan te trekken.”

Ondernemersonderzoek
Vanwege de succesvolle invulling van de kavels wordt het ontwikkelbedrijf binnenkort opgeheven. Voor Thijssen gaat het werk gewoon door. “Mijn werk zit er zeker nog niet op. We blijven naar buiten treden, bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij ondernemers. Recent is met wethouder Peter Koolen afgesproken om maandelijks een bedrijfsbezoek af te leggen. We brengen maandelijks met het voltallige college een bedrijfsbezoek. Daarnaast ga ik samen met wethouder Koolen (economische zaken) vanaf september vaker
bij ondernemers op bezoek. Verder gaan we aan de slag met informatie die naar voor is gekomen uit het ondernemersonderzoek dat we gehouden hebben. We hebben bijvoorbeeld gevraagd wat ze met betrekking tot duurzaamheid willen en of ze bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.”

De gemeente benadert bedrijven die concrete plannen hebben op het gebied van duurzaamheid. “Die willen we ondersteunen waar mogelijk. Duurzaamheid gaat daarbij verder dan warmtepompen en zonnepanelen. Denk aan de zomers, hoe kijkt een ondernemer aan tegen de daling van productie tijdens warme dagen, hoe gaan medewerkers om met hitte?”

Pilot Leegstand
Als bedrijfscontactfunctionaris houdt Thijssen zich ook bezig met de ondernemers in het centrum van Nederweert. De gemeente Nederweert werkt nauw samen met Ondernemersvereniging Nederweert (OVN), die zeer tevreden is over deze samenwerking. “Het tegengaan van leegstand is hiervan een goed voorbeeld”, zegt OVN-voorzitter Thijs Linsen. “Samen met de Vereniging van Vastgoedeigenaren, Horecavereniging Nederweert en de gemeente zijn we een tijdje terug de Pilot Leegstand gestart. De pilot is gericht op het aanjagen van lokaal ondernemerschap en het weg- of herbestemmen van leegstaande
panden buiten het kernwinkelgebied.”

De gemeente heeft een winkelmonitor gehouden
en ondernemers naar hun mening over allerlei zaken gevraagd. “Zo krijgen we een beeld van het Nederweerter winkelgebied en de ontwikkelingen die er spelen”, zegt Thijssen. “We hebben een enquête gehouden en zijn met ondernemers in gesprek gegaan over zaken die naar boven zijn gekomen uit de winkelmonitor. Zo willen we gezamenlijk het centrum
van Nederweert vooruit helpen.”

De provincie Limburg heeft vorig jaar een bedrag van 100.000 euro toegezegd. Linsen: “Van dat bedrag zijn gevels gerenoveerd en gevelschildjes en bloembakken geplaatst. Dat heeft direct uitstraling op het winkelend publiek. Ook hebben we gekeken naar een alternatieve invulling voor leegstaande panden door er culturele of maatschappelijke organisaties in onder te brengen. passieve zin wijzigen in: De leegstand in het centrum is afgelopen anderhalf jaar door nieuwe initiatieven gedaald. Ook hebben we als OVN een groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Ondernemers voelen zich gehoord en willen er samen wat van maken.”

De OVN evalueert binnenkort de pilot samen met de gemeente Nederweert. “De OVN voert elke maand overleg met de gemeente. Dat is positief. Samenwerken leidt tot resultaten. We willen de ingeslagen weg voortzetten en bij de provincie verkennen of we aanspraak kunnen maken op verdere financiële ondersteuning.”

Toekomst
Dat het economisch voor de wind gaat, betekent zeker niet dat achterover geleund kan worden. Thijssen: “We denken goed na over de bedrijvigheid in Nederweert. Dat doen we samen met de ondernemers, OVN, Parkmanagement, de Horecavereniging en KVOB. Belangrijk is dat je eigen ondernemers groeimogelijkheden blijft bieden. Hoe doe je dat als het bedrijventerrein vol zit? Daar moeten we als gemeente over nadenken. Daarbij speelt de samenwerking binnen de regio Midden-Limburg ook een rol.”

Vorig artikelUitreiking Architectuurprijs voor Weert en Nederweert 2019
Volgend artikelCultureel Lint uitgegroeid tot topevenement