Weert heeft het bomenregister geactualiseerd

WEERT – Oude bomen en laanstructuren vertegenwoordigen een bijzondere waarde in onze woon- en leefomgeving. Deze bomen zijn door de gemeente Weert opnieuw in kaart gebracht en opgenomen in een geactualiseerd bomenregister. Dit register ligt vanaf 11 april ter inzage. Daarop kunnen inwoners reacties indienen.

Vooral oude bomen dragen een bijzonder verhaal met zich mee en geven betekenis aan een plek waar mensen wonen of graag vertoeven. Zo worden er vaak herdenkingsbomen geplant als blijvende herinnering aan een bijzondere gebeurtenis.

Opnieuw in kaart
Om het bomenregister actueel te houden zijn alle oude en bijzondere bomen opnieuw in kaart gebracht. Dit is nodig omdat oude bomen opgenomen in het huidige bomenregister er mogelijk niet meer zijn. Daarnaast zijn er bomen die nog niet in het bomenregister stonden nu opgenomen daarin.

Beschermingsvormen
Het bomenregister kent verschillende beschermingsvormen. Monumentale en waardevolle bomen (dit zijn bomen ouder dan 80 jaar) of bomen met bijzondere eigenschappen zoals een herdenkingsboom. Daarnaast kennen we beschermingsgebieden. Dat zijn gebieden waarin alle bomen beschermd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het centrumgebied van Weert en het bungalowpark.

Niet zomaar kappen
Als een boom is opgenomen in het bomenregister mag deze niet zomaar geveld worden. Hiervoor is een vergunning nodig. Die wordt alleen verleend als de noodzaak met zwaarwegende argumenten onderbouwd is.

Daar tegenover staat dat eigenaren van monumentale en waardevolle bomen opgenomen in het bomenregister ondersteuning kunnen krijgen bij de boomveiligheidscontrole. Alleen voor monumentale bomen geldt dat eenmaal per 10 jaar ondersteuning kan worden gevraagd bij onderhoudssnoei.

Vorig artikelControle hondenbelasting van start in Leudal
Volgend artikelWerk in uitvoering: afsluiting Roertunnel A73 voor onderhoud