Woningcorporaties, gemeente Leudal en huurdersorganisaties maken afspraken

De overeenkomst is ondertekend door wethouder Walraven gemeente Leudal, de heer van Malde van Wonen Zuid, de heer Peeters van Wonen Limburg, De heer Mans van Woongoed, mevrouw Doensen van Op het Zuiden, mevrouw Saam Theelen van Bres, de heer Hendrix van Maas & Roer, de heer Oosterlee van Domus en de heer Verhees van Roer je Mond.

LEUDAL – Donderdag 6 december hebben woningcorporaties, huurorganisaties en de gemeente Leudal de ‘Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2019 voor de gemeente Leudal’ ondertekend. In de overeenkomst komen de partners overeen hoe ze in 2019 te werk gaan bij de bouw van nieuwe woningen, renovatie, sloop en het bepalen van de huurprijs.

De prestatieafspraken krijgen steeds meer een sociaal karakter. Thema’s als ‘Wonen met zorg voor ouderen en bijzondere bewonersgroepen (statushouders, woonwagenbewoners) en woningaanpassing’ krijgen extra aandacht. Ook veiligheid komt aan de orde in de vorm van afspraken over de aanpak van geconstateerde hennepteelt en/of drugshandel.

Nieuwe toekomstvisie
Jaarlijks wordt nagegaan of de maatregelen zijn uitgevoerd en welke resultaten worden geboekt. De 7 gemeenten (Weert, Maasgouw, Roermond, Roerdalen, Nederweert, Echt-Susteren en Leudal) in Midden-Limburg ontwikkelen het komend jaar ook een nieuwe toekomstvisie op het wonen in de gemeenten. Centraal staan daarin de vergrijzende bevolking, de toenemende zorgbehoefte en de verduurzaming van de bestaande huurwoningen (vrij van aardgas).