Aanbevelingen weekmarkt Weert laten nog even op zich wachten

WEERT – Een werkgroep bestaand uit vertegenwoordigers van gemeente, marktondernemers, centrummanagement, horeca en consumenten is onlangs aan de slag gegaan om tot aanbevelingen voor de markt in Weert te komen. De werkgroep onderzoekt de haalbaarheid en het draagvlak voor het wijzigen van het marktbeleid.

De gemeenteraad zou voor 1 januari 2019 geïnformeerd worden. Maar die deadline wordt niet gehaald.

Zorgvuldig proces
Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. ‘Gekozen is voor een kort en krachtig proces waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaand materiaal. Zo bieden de uitgevoerde enquêtes van DUS Weert (zie onderstaande video) input. Het proces wordt begeleid door een ter zake deskundig en ervaren adviesbureau, DTNP, dat het advies in de vorm van een rapport zal uitbrengen. Vanwege dit zorgvuldig te doorlopen proces kan de datum van 1 januari 2019 niet worden gehaald.’

Volgens de huidige planning wordt het rapport eind 2018 opgeleverd, waarna in het eerste kwartaal van 2019 besluitvorming kan plaatsvinden.