Ospels Steunpunt op zoek naar vrijwiligers of maatjes

OSPEL Het Ospels Steunpunt is op zoek naar een aantal vrijwiligers of maatjes die een paar uurtjes per week beschikbaar kunnen zijn.

Vrijwilliger voor 6 à 7 avonden per jaar
Vrouwelijke mantelzorger zoekt vrijwilliger die 6 à 7 avonden per jaar van 18.45/19.30 tot uiterlijk 23.30 uur bij haar thuis wil verblijven om op haar dementerende man te passen die om ± 19.00 uur te bed wordt gelegd. In het geval dat hij wakker wordt, vindt de vrouwelijke mantelzorger het prettig dat er iemand in de buurt is. Zij kan dan met een gerust hart een avondje ontspannen in het theater.

Vrijwilliger 1 keer paar maand
Vrouwelijke  mantelzorger zoekt een vrijwilliger die 1 maal per maand op woensdagochtend een paar uurtjes op haar dementerende man kan passen zodat zij de weekmarkt in Nederweert kan bezoeken. Mevrouw voelt zich eenzaam en dit is een manier waardoor zij zich kan ontspannen en tot de broodnodige rust kan komen. 

Ospels Steunpunt
Ospels Steunpunt bestaat uit professionals met 3 verschillende achtergronden: een gemeentelijke consulent sociaal domein (voorheen de Wmo-consulent), een wijkverpleegkundige en een welzijnswerker. Tijdens het spreekuur is minimaal één van deze professionals aanwezig. Je kunt er terecht met vragen over voorzieningen van de gemeente, maar ook over simpele klussen of mantelzorg vragen.

Zijn er vragen of reacties laat weten via coördinator vrijwilligers steunpunt Ospel, telefoonnummer: 06-13537779.