Lezing conservator bewegend beeld, van het Limburg

NEDERWEERT – Museum Venlo, voor de Heemkundevereniging Nederweert. Dinsdag 20 maart 2018 aanvang om 20.30 uur (na de ALV die om 20.00 uur begint en alleen toegankelijk is voor de leden) In zaal Centraal, Kerkstraat 59, Nederweert.

Lezing Frank Holthuizen

Frank Holthuizen zal een toelichting geven op de collectie bewegend beeld van het
Limburgs Museum, die is opgebouwd vanaf ca. 1995. De basis lag in een kleine
verzameling films over Venlo, gevormd door het vroegere Goltziusmuseum in de
jaren tachtig van de vorige eeuw. In de verzameling bevinden zich 1500 films en
2500 producties op video. De opnames zijn gemaakt in heel Limburg in de periode
1910 tot nu, en het gaat om zowel amateurmateriaal als professioneel gemaakte
films.

Het museum ontvangt opnames uit particulier bezit en van instellingen, en
beheert ook de filmcollecties van Limburgse archiefdiensten. Door conservering en
digitalisering is het materiaal toegankelijk en wordt de veiligstelling gegarandeerd.
De collectie wordt veelvuldig gebruikt voor projecten van het museum maar ook
door derden, zoals programmamakers, collegamusea en festivals. In de lezing
besteedt Holthuizen ook in algemene zin aandacht aan het omgaan met
filmcollecties. Hoe zorg je als museum, heemkundevereniging of erfgoedinstelling
voor een goed behoud en beheer van deze materialen? Welke impact hebben
klimaat, licht en menselijk handelen en welke preventieve maatregelen kun je
treffen?

Ook komt daarbij aan de orde hoe het Limburgs Museum ondersteuning
kan bieden bij deze facetten. In de lezing gebruikt hij filmfragmenten uit de
collectie, waarbij ook Nederweert en omgeving figureren. Onder meer in
voorlichtingsfilms van de LLTB uit 1938 en de Marshallhulp, maar ook de oudste
filmbeelden van Limburg.

Wij rekenen op een goede opkomst en iedereen is welkom.

Jan Tindemans voorzitter

Henk Hermans secretaris

Vorig artikelInwoners van Weert maken volop gebruik van subsidie uit fonds burgerparticipatie
Volgend artikelGroot Feestweekend in Ospel