Van mooi wonen naar fijn leven

NEDERWEERT – Verbinden, meedoen, aanspreken en doorgeven. Via deze route wil het CDA de gemeente Nederweert klaar maken voor de toekomst. In een korte serie vertellen we waar we onze pijlen de komende vier jaar op richten. Thema 1 in onze ambitieagenda: Mooi wonen.

In de samenleving die wij voor ogen hebben, doet iedereen mee. Dat betekent
dus ook dat iedereen de kans moet krijgen om in de gemeente Nederweert te
wonen. Zeker nu de woningmarkt weer aantrekt, vragen we ruimte om te
bouwen voor toekomstige generaties. Daarbij gaan we voor maatwerk. We
willen dat er in elke kern voldoende woningen zijn voor jong en oud.

Voor elke portemonnee, zowel in de koop- als huursector. In dit kader is er nog werk aan de winkel, zo hoorden onze fractieleden bijvoorbeeld van Peet Stals en zijn
vriendin Birte Waulthers. Het jonge stel had veel moeite een betaalbare
koopwoning van hun smaak te vinden en woont nu samen in een particuliere
huurwoning in Budschop.

Met alleen nieuwe woningen zijn we er natuurlijk niet. Bestaande wijken
binnen onze gemeente verdienen minstens zoveel aandacht. Wij spannen ons
in voor een groene, duurzame inrichting van oudere buurten. Een omgeving
waar kinderen veilig en ongestoord kunnen spelen en er voor volwassenen
voldoende ruimte is om te parkeren. Waar straten en kelders bij hevige
regenval niet onder water lopen. Door extra stimuleringsmaatregelen willen we
het voor inwoners bovendien makkelijker maken om hun bestaande woning
energiezuiniger te maken. Goed voor het klimaat en voor de eigen
portemonnee.

Mooi wonen gaat niet alleen over stenen. Het zijn immers mensen die met
elkaar leven, elkaar ontmoeten en de gemeente Nederweert samen kleur
geven. Om overal prettig te kunnen wonen, zijn goede basisvoorzieningen
nodig, nu en in de toekomst. Daarom maken we ons sterk voor snel internet in
onze buitengebieden. Maar ook voor een schone, sociale en veilige
woonomgeving.

Een klimaat waarin mensen luisteren naar elkaars ideeën,
elkaar en de overheid aanspreken op verbeterpunten en actief meedenken en
meedoen om hun buurt aantrekkelijk te houden. Links en rechts ontstaan
mooie initiatieven. Wij ondersteunen ze van harte en omarmen nieuwe,
aansprekende ideeën die mensen met elkaar verbinden. Zo wordt mooi wonen
ook samen leven.

Vorig artikelMachinist en conducteur blussen brand
Volgend artikel2 maart 1907: Een daalder per jaar