Extra controles opruimen hondenpoep

NEDERWEERT –  Via gemeente Nederweert – Iedereen ziet heel veel mensen netjes de hondenpoep opruimen. Op dit moment krijgen we veel meldingen van overlast door hondenpoep in de omgeving van Sportcentrum De Bengele. Ook inwoners uit andere kernen trekken weleens aan de bel. Opnieuw doen we dus een oproep om de poep van uw hond op te ruimen. Ook gaan we extra controles uitvoeren.

Het niet opruimen van hondenpoep door hondenbezitters is een gedragsprobleem. Het zijn vaak mensen uit de eigen wijk die de overlast veroorzaken. Dit willen we allemaal niet.

Het is een kleine moeite voor een hondenbezitter om de uitwerpselen van zijn of haar hond op te ruimen en de boodschap in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. De gemeente doet de rest. Wij zorgen ervoor dat de bakken worden leeggemaakt. Met een kleine inspanning voor u als hondenbezitter kunnen wij er samen voor zorgen dat het woonplezier van alle inwoners in de gemeente wordt vergroot.

Wat kunnen we zelf doen?
Als u overlast ervaart, kunt u zelf de eigenaren op hun gedrag aanspreken, uw klacht doorgeven aan de buitengewoon opsporingsambtenaar of deze klacht melden via het meldpunt openbare ruimte op onze website. Wij zullen handhavend optreden als we hondenbezitters betrappen op het niet opruimen van de hondenpoep. De boete hiervoor bedraagt € 149,00. Voor het niet aanlijnen van de hond is dat € 104,00! Met een niet aangelijnde hond op een kinderspeelplaats/speelweide/zandbak of een ander door het college aangewezen plaats verblijven, kost u € 149,00.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een aanlijnplicht en een opruimplicht voor hondenpoep binnen de bebouwde kom ingesteld. Dit geldt ook voor de nog braakliggende bouwkavels in de diverse nieuwbouwwijken. Omdat er een opruimplicht is ingesteld, zijn in de kernen van Nederweert een aantal groene hondenpoepbakken geplaatst, speciaal voor de inzameling van de hondenpoep. In de kleinen kernen staan relatief minder afvalbakken, omdat de hond meestal buiten de bebouwde kom wordt uitgelaten.

Er wordt ons ook vaker de vraag gesteld waarom er geen verbodsbordjes voor het achterlaten van hondenpoep staan. Wij willen niet de indruk wekken dat op plaatsen waar geen bordje staat het wel mag. Het is overal verboden binnen de bebouwde kom.

Onder het motto ‘Geen poep aan de schoen’ zullen we de komende tijd extra controles uitvoeren om de ontstane hinder te beperken. Zijn meer bakken de oplossing? Alle hondenpoepbakken staan op loopafstand van elkaar. Het is een mentaliteitskwestie.

Meer informatie over het opruimen van hondenpoep en de aanlijnplicht.

Vorig artikelVossendag in ospel
Volgend artikel18 februari 1603: Levend verdeeld