Laatste stand van zaken ‘Same sterk vör oos Kerk’

OSPEL – Een oproep aan het plaatselijk bedrijfsleven vindt weerklank. Er stromen leuke reacties binnen, wat mede leidde tot adoptie van de 2.000ste bouwsteen. Ook de ge-baksteentjes van bakkerij Kessels vinden aftrek : tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis werden er 80 verkocht !

Voor de adoptant van 2.250e steen is er weer een waardevolle attentie, beschikbaar gesteld door Ongediertebestrijding van Heugten & Slaats. Na het afbreken van het steiger lijkt de “restauratieklus” van de kerktoren geklaard. Maar er moeten toch nog enkele zaken afgewerkt te worden. Dat zijn o.a. :

• Als het steiger weg is moet rondom de ingang het voegwerk nog vernieuwd worden.

• De toren wordt ook opnieuw gevoegd tot 50 cm in de grond. Daartoe dient rondom de toren het straatwerk opgebroken te worden.

• De versieringen op de 4 kleine hoektorentjes moeten nog (met een hoogwerker) worden teruggeplaatst.

• De twee gebrandschilderde ramen in de zijbeuken (links en rechts van de toren) moeten nog worden gerestaureerd.

• Op de daken van de zijbeuken dienen de loodloketten opnieuw ingevoegd te worden.

• Nu voor de galmgaten en de ramen nylonnetten zijn aangebracht en op de mergelranden draden zijn gespannen gaan de duiven op de torenschoot (de onderste leien) zitten. Getracht wordt in ieder geval te voorkomen dat ze aan de voorkant van de toren (kerk) gaan zitten en de bestrating bij de ingang van de kerk bevuilen.

Deze werkzaamheden zullen nog enkele maanden in beslag nemen, zodat in het voorjaar dit “karwei” definitief afgerond kan worden. Overigens dient zich het volgende restauratie project al aan. Op het kerkhof staat aan de Waatskampzijde een historisch transformatorhuisje dat eigendom is van de parochie en dat als opslagruimte gebruikt wordt door de vrijwilligers die het kerkhof onderhouden. Het dak van dit huisje en de ramen en deuren zijn zeer slecht en aan vervanging toe. In het voorjaar start de renovatie van dit transformatorhuisje. Hierdoor zijn subsidies toegezegd.

Een baksteen voor de kerktoren adopteren blijft nog steeds mogelijk door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk.Het Restauratie Comité.

jg

Vorig artikelZinkfabriek Nyrstar wil 59 banen in Budel-Dorplein schrappen
Volgend artikelDrie personen met openstaande straf aangehouden