Herinrichting industrieterrein Heide Roerstreek gestart

ROERMOND – Op maandag 8 januari hebben Wethouders Fick (gemeente Roermond) en Wolfhagen (gemeente Roerdalen) samen de starthandeling verricht voor de herinrichting van het laatste gedeelte van het industrieterrein Heide Roerstreek. Hiervoor hebben zij de eerste hoeveelheid grond ontgraven ten behoeve van de aanleg van een infiltratiebuffer langs de Randweg. Het hele project is naar verwachting voor de bouwvak gereed.

Wat gaat er gebeuren?

  1. Langs de Keulsebaan wordt de bestaande infiltratiebuffer uitgebreid tot en met de aansluiting van de Randweg;
  2. Bij de Randweg tegenover de Truckstop wordt een infiltratiebuffer aangelegd;
  3. Nabij de Veldweg achter de huisnummer 35 en 37 wordt in het bos een infiltratiebuffer aangelegd;
  4. In de Randweg wordt een tweede hoofdriool gelegd. Hierin wordt vuilwater afgevoerd, door het bestaande riool zal regenwater gaan stromen;
  5. In de Randweg wordt het asfalt vernieuwd en wordt een trottoir aangelegd;
  6. In de Stationsweg wordt het riool en de wegverharding vernieuwd;
  7. In de Veldweg worden kolken geplaatst en wordt de wegverharding vernieuwd.

Het opstellen van het plan kostte meer tijd dan in eerste instantie aangenomen. Tijdens het opstellen van het plan bleek het afkoppelen van het regenwater van de riolering, lastiger te zijn dan gedacht. Dit is opgelost door de aanleg van een infiltratiebuffer langs de Randweg tegenover de Truckstop. Ook bleek in het bos bij de Veldweg, een dassenburcht aanwezig te zijn. Hierdoor heeft het inpassen van de infiltratiebuffer op deze locatie de nodige tijd gekost.

De wethouders Fick en Wolfhagen geven aan dat zij goed te spreken zijn over de prettige  samenwerking tussen beide gemeentes tijdens de voorbereiding van het project en dat de infiltratiebuffers zo zijn ontworpen dat rekening is gehouden met de aanwezig flora en fauna.

Uitvoering
Als eerste wordt gestart met de aanleg van de infiltratiebuffers langs de Randweg en Veldweg. Hierna worden de overige onderdelen van het project fasegewijs opgepakt. De bewoners en bedrijven  worden hier ruim van te voren over geïnformeerd. De verwachting is dat het gehele project voor de bouwvak gereed is, uitgezonderd de uitbreiding van de infiltratiebuffer langs de Keulsebaan. Dit wordt op een later tijdstip aangelegd.

Nadat de werkzaamheden gereed zijn, is de infrastructuur op dit gedeelte van het industrieterrein weer van een uitstekende kwaliteit die er weer jarenlang tegen kan.

Subsidie en samenwerking
Het project Herstructurering Stationsweg / Roerstreek Noord is tot stand gekomen met subsidie van Provincie Limburg en is een samenwerking van gemeente Roermond, gemeente Roerdalen, Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en parkmanagement Midden Limburg.

Vorig artikelGevangenisstraf voor brandstichter Maasniel
Volgend artikelGenomineerden Kiwanis sport & cultuurgala Weert bekend gemaakt