50 jaorig broëdspaar Boôrebroëdspaar bi-j de Moezevângers

WEERT – Beste Moezevângers en Moezevângerinnekes en alle anger geïnteressieërdje, De fieëstdaag zeen weer achter de rug, de kurst en aod en nôw althans want het echte fieëst mot nog gaon beginne. De uutroopingen, recepties, boôrebroeleft, muûskesfieëst en neum mer op, de kaomendje tieëd hooje uch neet te vervaele. Aankaomendj weekend gieët het beginne. Kotj allemaol nao de uutrooping van oeze nôwe jeugepreens(es) (of misschien waal allebei) met aansloetendj de uutrooping van oeze kursvurse groeëte Preens.

Wiel en Truus Wijen zeen Boôrebroëdspaar

Ge maaktj het meij in het Moezepelieës. Vur nôw hebbe vae nog anger fantastisch nôws want eindelijk mooge vae gaon vertelle weem oes Boôrebroëdspaar es vur dit jaor. Angers dan anger jaore hebbe vae zoalsje misschien al gelaeze hetj een Boôrebroeleft met een gouwe rendje, namelijk een 50 jaorig broëdspaar. Vae zeen d’r zelf herstikke enthousiast oever want vae hebbe unne fantastische groep beej ein. Vae haoje uch neet langer in spanning, vae gaon ze aan uch vuurstelle.

Oeze broëdegom es geboeëre en getoge op Laor. Sterker nog, hae woeëntj al zien hieël laeve op dezelfdje plaats. Later wie datte zien bruüdje haaj lieëre kinne en getrâwdj woore hebbe ze same de boôrederi-j dreijendj gehaoje. Ge wetj waal, die boorederi-j oppe Laorderwieëg woe dat vanne zoëmer nog die groeëte bergen puin looge, mer inmiddels weer schoeën buîm staon. In het “echte” laeve hebbe oes broeëdspaar 4 wichter, schoeën verdaeldj in 2 jongens (Manuel en Piérre) en 2 maegdjes (Marjon en Ivonne). Kleinkeendjer ontbraeke auch neet beej dit gezin want ze zeen gezeigendj met 8 kleinkeendjer en nummerke 9 es ongerwieëg. Boeëte het feit dat oes broeëdspaar de hoeëfdrol heef in dieës unieke boôrebroeleft hieëf oeze broëdgom al een anger bi-jzundjer en unieke belaeving achter ziene naam staon. Hae waas namelijk de allerieërste Preens vanne Moezevângers woe dette onger zieën devies “MAAKT-J GEIN, ONGEREIN !” de vastelaovundj van 1983 op Laor vur de ieërste kieër vuurop ging.

Zieën hobby, naeve werreke op de boorderi-j waas schutteri-j St. Sebastianus Laor woe hae mieër als 25 jaor in het jachthoornkorps hieëf gespuûldj op onger mieër de sousafoon. Toen hae aôjer woor en het marchieëren met det zwaore instrument tevul woord es hae dao beej auch lid gewoeëre van de Coconblaozers woe hae nôw alweer vur het 5dje jaor de bes bas bleûsj. Auch spuultj hae meij met Spuûlendjerwieës. Verder helptj hae auch nog mei-j in de kerrek en es hae beej gebrek aan jonge misdienaars akoliet, leûsj hae vuur als lektor en beej uutvaarten begeleidtj hae de femilie en de overledene in de kerrek en nao de begraafplaats.

Het zal uch ongertusse waal allang duudelijk zeen weem oeze broëdegom es mer we gaon toch nog ff doeër. Vae motte namelijk zieën wederhelft nog vuurstelle.

Oës bruüdje es geboeëre op Lueëke in de hakken in een boôregezin. Naodat ze trâwdje es ze metein mei-j gaon ploetere oppe boôrderi-j. Dao naeve mog ze auch nog het hoeëshaoje doon. Auch in de tuin woor ze gaer bieëzig. Dae tuin es inmiddels met de groond gelieëk gemaaktj in heef plaatst gemaaktj vur een schoeën, strak graasveldj. Het graas wurdj doeër manleef schoeën kort en netjes gehaoje en zoe hieëf oma een schoeën veldj um met de kleinkeendjer te spuûle.

Samen zeen ze de familie Wijen en beej deze stelle vae gruûts aan uch allemaol vuur, oës gouwe Boôrebroeëdspaar:

Wiel van Milders Maan en Truud van Notte Guul

en

Truus van Poel Dreeske en Nel van Lumkes Graadje

oftewaal WIEL en TRUUS WIJEN!

Oës broëdspaar lutj auch wieëte dat ze herstikke bli-j zeen met het gezelschap woe det ze dieës unieke boôrebroeleft gaon veere. Dochter Angela met schoeënzoeën Geert, zoeën Ivo samen met zieën leef vrâw Sandra en neet te vergaete de kleinkeendjer Demi en Sam die het gezelschap compleet maken. Ze hoeëpe dan auch dat ze d’r same met alle Moezevângers en Moezevângerinnekes, alle genuudigdjen en eederein dae gaer fieësj d’r een ongeluifelijk groeët en fantastisch fieëst van te make. Wannieer dit auch alweer es? Vae beginne volgendje waek zaoterdig 13 Jannewari um 19:00 oor met de boôrekeelemês inne kerrek op Laor. Daonao trekke vae doeër nao het Moezepalieës Beej Bertje. Vae hoeëpe uch dan auch allemaol te zeen want het beloeëftj unne gezellige aovundj te waere. En zeg nôw zelf, zoe een unieke broeleft wildje toch neet misse? Vae zegge .. tot volgendje waek.

Met dank aan Janou Koudijs vur de foto’s

Vorig artikel26e Wandeltocht “het Kruis” in Nederweert-Eind
Volgend artikelReünie Koala- en Kwadrant school op HQ terrein