Reünie Koala- en Kwadrant school op HQ terrein

WEERT – Omdat de combinatie Koala basisschool en voortgezet onderwijs Het Kwadrant twee jaar bestaat,  vindt er op zaterdag 13 januari een reünie plaats in het schoolgebouw op het HQ terrein in Weert.  De reünie (voor leerlingen en ouders) begint om 12.00 en eindigt om 15.00 uur.

Voor de meeste (oud-) leerlingen was ‘Weert’ de eerste opvangplaats. Vanuit Weert zijn ze gehuisvest over heel Nederland. Middels persoonlijke contacten met de leerkrachten en via  Facebook en WhatsApp zijn de leerlingen voor deze reünie benaderd. Het gaat om circa driehonderd leerlingen van de basisschool en ruim driehonderd leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het merendeel heeft de Syrische nationaliteit.

Start
Eind september 2015 besloot de gemeenteraad tot de vestiging van een opvanglocatie in Weert; een locatie op het terrein van de voormalige KMS. De stichtingen Eduquaat en Meerderweert en LVO Weert ( Het Kwadrant) werden uitgenodigd om respectievelijk het basisonderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) te verzorgen.

Binnen twee maanden werd ‘gebouw 24’ omgevormd tot een modern lesgebouw met nieuwe- maar ook met gekregen spullen en lesmaterialen. Na deze relatief korte voorbereiding werd op 11 Januari 2016 officieel gestart met negen groepen van 145 leerlingen voor het PO. Het middelbaar onderwijs van Het Kwadrant begon op de eerste verdieping met acht groepen van 125 leerlingen. Het aantal vluchtelingen was medio 2016 al gegroeid tot meer dan 900.

Groei van leerlingenaantal
Thans heeft het azc een populatie van 550 bewoners. Naast oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten zijn er ook veel vluchtelingen uit Somalië en Eritrea in Weert gehuisvest. Zowel de Koala school als Het Kwadrant kennen de afgelopen maanden weer een aanzienlijke groei van het leerlingenaantal. Thans volgen 115 leerlingen onderwijs op de Koala en 100 leerlingen op Het Kwadrant. De teams van beide scholen hopen op een grote opkomst.

Foto’s: Jan Leenders

Vorig artikel50 jaorig broëdspaar Boôrebroëdspaar bi-j de Moezevângers
Volgend artikelOmzet Jan Linders Supermarkten stijgt met 5 procent