Komt de onderste steen boven bij de Ospelse torenrestauratie ???

OSPEL – Komt de onderste steen boven bij de Ospelse torenrestauratie ??? Nee, de onderste steen komt niet boven : de restauratie begon bovenaan, op het hoogste steiger. Zodoende komt de onderste steen van de stapel ook onder in de toren terecht.

Het metsel- en voegwerk van de restauratie nadert zijn voltooiing, waarna nog enkele bijkomende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 1 e helft van december kan de restauratie dus afgerond worden.

Het werk is dan voltooid, de adoptieactie nog niet. De parochie dient zelf € 45.000,- bij te
dragen in de restauratiekosten. Bij de start bedacht het restauratiecomité : “als wij daar al eens de helft van konden bijdragen met het adopteren van bakstenen …..”. Dat bedrag lijkt/is haalbaar …. maar een hogere opbrengst zou nog beter zijn. Het comité beraadt zich op nieuwe acties (rond Kerstmis) en zal daar spoedig mededelingen over doen.

Er zijn inmiddels 1638 bakstenen geadopteerd. De 1.750 e adoptie ligt dus in het verschiet.
Kapsalon Ans stelde voor de 1.750 e adoptant een fraaie waardebon beschikbaar. U kunt de
winnaar zijn van die prijs door eerstdaags stenen te adopteren !

Het zal ook een eer zijn, wanneer u “de onderste steen” zou adopteren ! Geweldig toch als u hebt bijgedragen aan de laatste loodjes van deze historische restauratie van uw eigen Ospelse kerktoren.

Adopteer een baksteen door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk. De maand erna ontvangt de schenker een certificaat van de gift(en).

Met dank namens het restauratiecomité.
jg

Vorig artikelInbraak in Ospel
Volgend artikelBizz ‘Cu bezoekt Vreike-Hof in Ospel