Ge­meen­te Weert en Pro­vin­cie in­ves­te­ren in so­ci­a­le wo­ning­bouw en ver­be­te­ring leef­om­ge­ving

WEERT – Wethouder Wendy van Eijk en gedeputeerde Lia Roefs hebben vandaag een handtekening gezet onder een tweede samenwerkingsagenda waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan drie woningbouwplannen in de gemeente Weert. De komende jaren wordt versneld werk gemaakt van het realiseren van 154 sociale huurwoningen.

Wethouder Wendy van Eijk (wonen): “De gemeente Weert heeft, ondanks dat er in de afgelopen jaren al fors gebouwd is, de komende 10 jaar een forse opgave op de woningmarkt, waaronder de bouw van (sociale) huurwoningen. Deels gebeurt dit door leegstaand vastgoed, zoals bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden, te verbouwen tot woningen. Aanvullende nieuwbouw is nodig om de benodigde aantallen woningen te kunnen realiseren. Met de uitvoering van de in de tweede samenwerkingsagenda genoemde projecten zetten we op de korte termijn weer een stap in de juiste richting. Het is namelijk enorm belangrijk dat er voor iedereen in Weert passende woningen beschikbaar zijn”.

Projecten

De projecten in de samenwerkingsagenda met Weert zien er als volgt uit:

  • Het realiseren van 51 sociale huurwoningen in Laarveld fase 4 door nieuwbouw van zowel eengezinswoningen als levensloopbestendige woningen.
  • Het realiseren van 36 sociale huurappartementen in het project J.W. Frisolaan, als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel. Het betreft de eerste zichtbare nieuwbouw die verband houdt met de grote stadsvernieuwingsopgave in beide wijken.
  • Het realiseren van 67 sociale huurappartementen op de locatie Zevensprong in Moesel, waarbij de mogelijkheid bestaat voor wonen met zorg. Ook dit project is onderdeel van de stadsvernieuwingsopgave in Keent en Moesel. Door eerst nieuwe woningen te bouwen ontstaat er ruimte voor de bewoners van de flats die als eerste gesloopt worden om te verhuizen.

Gedeputeerde Lia Roefs: “Met deze tweede Samenwerkingsagenda KLC laat de gemeente Weert zien dat zij vaart wil maken met de realisatie van nieuwe woningen, en dan vooral woningen in het goedkopere segment. Ik ben blij dat wij met deze financiële bijdrage, naast sociale huurwoningen in Laarveld, ook de eerste stap van de grootschalige aanpak van de wijken Keent en Moesel mede mogelijk maken.”

Voor de uitvoering van de voorgenomen plannen is een totale investering van ruim € 39,6 miljoen voorzien. Het overgrote deel hiervan, € 37,5 miljoen wordt door derden opgebracht (corporatie). De gemeente investeert ongeveer € 1,87 miljoen. De Provincie legt maximaal € 230.000 op tafel om deze projecten met een laatste zetje tot realisatie te brengen.

Vorig artikelLuchtkwaliteit Limburg voldoet nog niet
Volgend artikelVrachtwagenbrand in tunnelbak N280 Roermond